Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Ανατολική Μακεδονίας & Θράκης στην Κομοτηνή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 – 2020, στην Κομοτηνή, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 – 2020, στην Κομοτηνή, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

 

Σκοπός της Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης ήταν η ενημέρωση και υποστήριξη των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των τοπικών δυνητικών Δικαιούχων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, οι οποίες προβλέπονται από τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα Ε.Π. στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στη συνάντηση απηύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κ. Γεώργιος Παυλίδης, ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. Ε..Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κ. Βασίλειος Πιτσινίγκος, το Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.με.Α., κ. Σμαράγδος Κρεμμύδας και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, κ. Γιώργος Πετρίδης.

 

Η κ. Μαρίλυ Χριστοφή, εμπειρογνώμονας Προσβασιμότητας & συνεργάτιδα Ε.Σ.Α.μεΑ., παρουσίασε τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα ως βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας.

 

Οι προβλέψεις για την αναπηρία (μη διάκριση/προσβασιμότητα) στο Ε.Π., στη Στρατηγική Επικοινωνίας και στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη παρουσιάστηκαν στην εισήγηση του κ. Χρυσόστομου Ιωαννίδη, στελέχους της Μονάδας Α Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π-Α.Μ.Θ., ενώ τις προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. (προσβασιμότητα, μη διάκριση, δράσεις προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ενίσχυση διαχειριστικής ικανότητας αναπηρικών οργανώσεων κ.λπ.) και την ανάγκη εφαρμογής Περιφερειακής Στρατηγική για την Αναπηρία παρουσίασε το στέλεχος της Ε.Σ.Α.μεΑ., κ. Δημήτρης Λογαράς.

 

Η κ. Ελένη Κουφού στέλεχος της στέλεχος της Μονάδας Α Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π-Α.Μ.Θ. αναφέρθηκε στη χρήση από την Ε.Υ.Δ. των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια διάσταση της αναπηρίας στο Ε.Π., ενώ η κ. Μαρίλυ Χριστοφή παρέθεσε παραδείγματα και τρόπους ικανοποίησης των απαιτήσεων των ΕΔΕΤ για την αναπηρία.

 

Τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δικαιούχων, των στελεχών της Ε.Σ.Α.μεΑ. και της ΕΥΔ.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button