Συμψηφισμός επιπλέον προκαταβολής Νομικών Προσώπων με επιστροφή φόρου από υποβολή δήλωσης Ν φ.ε.2014

Ξάνθη 26/11/2015

Αριθμ.Πρωτ 08

 ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κο Τρ. Αλεξιάδη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

  1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       κ. Ευκλ. Τσακαλώτο

  2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

Ξάνθη 26/11/2015

Αριθμ.Πρωτ 08

 ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κο Τρ. Αλεξιάδη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

  1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       κ. Ευκλ. Τσακαλώτο

  2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

       Κο Ι. Μπάκα

  3) Π.Ο.Φ.Ε.Ε

  4) ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  5)O.E.E.-Π.Τ.Θ

 

Mε τον νόμο 4336/2015 αυξήθηκε αναδρομικά η προκαταβολή φόρου από 80% σε 100%, για τα κέρδη των νομικών προσώπων που αφορούν φορολογικά έτη τα οποία εκκινούν από την 1.1.2014  και μετά. (σχετική απόφαση ΠΟΛ.1217/24.9.2015)

Ήδη στο taxis αναρτήθηκαν οι οφειλές από την επιπλέον προκαταβολή φόρου, ωστόσο έχει παρατηρηθεί το εξής παράδοξο: Κατά την αρχική υποβολή των δηλώσεων Ν, φορολογικού έτους 2014 προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο σε πληθώρα νομικών προσώπων και ενώ κατά τη νέα εκκαθάριση, λόγω της αύξησης της προκαταβολής, θα έπρεπε άμεσα η διοίκηση να συμψηφίσει τα ποσά των πιστωτικών υπολοίπων, αυτό όμως δεν έγινε και στο taxis εμφανίζει, την επιπλέον προκαταβολή στα στοιχεία οφειλών.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για άλλη μια φορά στις Δ.Ο.Υ και κατ’ επέκταση στους φορολογούμενους και στους λογιστές τους.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν τα νομικά πρόσωπα το πρόσθετο ποσό ενώ έχουν να λαμβάνουν από την υποβολή της δήλωσης Ν του φορολογικού έτους 2014,

Επειδή υφίστανται ρυθμίσεις που ενδεχομένως να ακυρωθούν αν δεν συμψηφιστεί άμεσα το ποσό,

Επειδή θα χαθούν αμέτρητες εργατοώρες από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ  και τους λογιστές- φοροτεχνικούς για συμψηφισμούς, που θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα από το ίδιο το σύστημα του taxis,

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε να γίνουν άμεσα οι συμψηφισμοί, χωρίς τη συνδρομή των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ, ή των εκπροσώπων των νομικών προσώπων ή των λογιστών-φοροτεχνικών, όπως άλλωστε έγινε και με τα φυσικά πρόσωπα – αγρότες.

Για το Δ.Σ.

      Η Πρόεδρος                                                                                              Ο Γραμματέας

Μπατζακίδου Ειρήνη                                                                                  Σαββίδης Βασίλειος

Σχετικά Άρθρα

Back to top button