Αύξηση καθαρών κερδών και εσόδων στο 9μηνο

Αύξηση καθαρών κερδών και εσόδων στο εννεάμηνο καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Πλαστικά Θράκης που πιστοποιούν ότι η ανοδική πορεία των δύο προηγούμενων τριμήνων συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως, σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2014.

Αύξηση καθαρών κερδών και εσόδων στο εννεάμηνο καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Πλαστικά Θράκης που πιστοποιούν ότι η ανοδική πορεία των δύο προηγούμενων τριμήνων συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως, σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2014.

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 4,8% στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θετική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ δολαρίου και ευρώ λίρας Αγγλίας. Ο όγκος πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου ήταν ελαφρώς αυξημένος στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα περιθώρια κερδών είναι βελτιωμένα σημαντικά και στους δύο βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης, στα Τεχνικά Υφάσματα και στη Συσκευασία, λόγω κυρίως της βελτίωσης των προϊοντικού μίγματος και σε μικρότερο βαθμό της θετικής επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της μείωσης των τιμών των α’ υλών.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών

€222,6 εκ. σε σχέση με € 212,4 εκ στο εννεάμηνο του 2014

(+4,8% )

Ενοπ. Μικτά Κέρδη

€47,4 εκ. σε σχέση με € 39,6 εκ στο εννεάμηνο του 2014   

(+19,5%)

Ενοπ. ΕΒΙΤ

€17,2 εκ. σε σχέση με € 11,2 εκ στο εννεάμηνο του 2014       

(+53,4%)

Ενοπ. EBITDA

€24,5 εκ. σε σχέση με € 17,7 στο εννεάμηνο του 2014     

(+38,8% )

Ενοπ. ΚΠΦ        

€13,2 εκ. σε σχέση με € 8,0 στο εννεάμηνο του 2014      

(+64,3% )

Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ:

€9,8 εκ. σε σχέση με € 6,3 στο εννεάμηνο του 2014   

(+56,7% )

Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ)

0,2207 σε σχέση με 0,1389 στο εννεάμηνο του 2014

(+58,9%)

 

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 30.09.2015 ανήλθε σε40,5 εκ.σε σχέση με32,7 εκ.στις 31.12.2014 λόγω των κεφαλαίων που απαιτήθηκαν στο εννεάμηνο για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επενδύσεων για τη χρήση 2015. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε σταθερά στα επίπεδα του 0,3.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις του Ομίλου για τη χρήση 2015 οι οποίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ανέρχονται μέχρι σήμερα στο ποσό των28,3 εκ.ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους δρομολογούνται επιπλέον επενδύσεις ύψους4 εκ.ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο τμήμα των εν λόγω επενδύσεων πραγματοποιείται από τις ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου και αφορούν κυρίως στην αγορά νέων γραμμών παραγωγής για προϊόντα που θα απευθύνονται κατά βάση στις αγορές του εξωτερικού, η έναρξη λειτουργίας των οποίων είναι προγραμματισμένη για το α’ εξάμηνο του 2016. Η χρηματοδότηση  του μεγαλύτερου τμήματος των επενδυτικού πλάνου πραγματοποιείται μέσω της χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και από ίδια διαθέσιμα και σε μικρότερο βαθμό μέσω της χρήσης τραπεζικού δανεισμού.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button