Ο Οδυσσέας Βουρβουκελης για το φόρο στο κρασί και τις επιπτώσεις

Αγαπητοί συμπολίτες μας

Τη χαριστική βολή αυτή τη φορά για το ελληνικό κρασί σηματοδοτεί η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να επιβάλλει φορολογία στην παραγωγή του, προκειμένου να καλύψει με ισοδύναμα μέτρα τις απαιτήσεις των δανειστών.

Σε συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών της Τρίτης 17.11 σχετικά με την επιβολή Ε.Φ.Κ. στο εμφιαλωμένο κρασί, οφείλουμε να εκφράσουμε την έντονη αντίδρασή μας και αγανάκτηση δεδομένου ότι:

 

Αγαπητοί συμπολίτες μας

Τη χαριστική βολή αυτή τη φορά για το ελληνικό κρασί σηματοδοτεί η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να επιβάλλει φορολογία στην παραγωγή του, προκειμένου να καλύψει με ισοδύναμα μέτρα τις απαιτήσεις των δανειστών.

Σε συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών της Τρίτης 17.11 σχετικά με την επιβολή Ε.Φ.Κ. στο εμφιαλωμένο κρασί, οφείλουμε να εκφράσουμε την έντονη αντίδρασή μας και αγανάκτηση δεδομένου ότι:

 

1.Σε καμία οινοπαραγωγική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίσταται αντίστοιχος φόρος, καλλιεργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού διότι εμείς εισάγουμε τις πρώτες ύλες από το εξωτερικό, φιάλες και φελλούς, οπότε έχουμε έτσι και αλλιώς αυξημένο κοστολόγιο

2.Το εμφιαλωμένο κρασί αποτελεί προϊόν πλήρους καθετοποίησης με αποτέλεσμα να πλήττονται όλα τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα του οινικού κλάδου, μέσα στους οποίους προσμετρούνται 200.000 αμπελουργοί, πάνω από 700 οινοποιητικές μονάδες με πάνω από 20.000 εργαζόμενους και πολλοί άλλοι τομείς οι οποίοι συνδράμουν από το αμπέλι στο τελικό προϊόν,

3.Ο κλάδος της οινοποιίας, παρ’ όλες τις δυσκολίες της περιόδου αυτής, εξακολουθεί να παράγει, να υποστηρίζει την αγροτική οικονομία, να κάνει συγκροτημένες προσπάθειες εξωστρέφειας με απτά αποτελέσματα, να δημιουργεί εθνική ταυτότητα στο χώρο της αγροτικής οικονομίας και να διατηρεί εν γένει μια δυναμική την οποία λίγοι παραγωγικοί κλάδοι σήμερα διαθέτουν,

4.Η πλειονότητα των οινοποιητικών επιχειρήσεων είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, εκσυγχρονισμένες στο μέγιστο με επενδύσεις οι οποίες είχαν την προοπτική της ανάπτυξης πριν την περίοδο της κρίσης και όπου όλος ο σχεδιασμός τους έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό,

5. Η τοπική (ελληνική) αγορά εξακολουθεί να είναι η κύρια βάση απορρόφησης της παραγωγής του κλάδου, παρά την αύξηση των εξαγωγών την τελευταία δεκαετία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, τίθεται το ερώτημα με ποια λογική ένα μη εισαγόμενο προϊόν προερχόμενο από έλληνες αγρότες και επιχειρηματίες, πρέπει να δεχθεί το βάρος του ισοδύναμου μέτρου, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή του. Αποδυνάμωση η οποία θα προέλθει από την αναπόφευκτα περαιτέρω μείωση της κατανάλωσής του, δίνοντας παράλληλα χώρο στην αγορά για την ανάπτυξη άλλων εισαγόμενων ανταγωνιστικών προϊόντων.

Οι νοσηροί εγκέφαλοι που εισηγούνται στον υπουργό Οικονομικών το μέτρο της φορολόγησης των κρασιών αγνοούν:

1.Ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου την τελευταία πενταετία είναι ζημιογόνες, αφού ο Έλληνας καταναλωτής περιόρισε την καταναλωτική του δαπάνη εξυπηρετώντας πλέον βασικές του και μόνο ανάγκες

2.Ότι τα διαχρονικά προβλήματα αλλά κυρίως το ασύμφορο της αμπελοκαλλιέργειας έχει μειώσει τα τελευταία 15 χρόνια τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων από τις 177.000 στις 145.000 δηλαδή κατά 20% με συνεχιζόμενη τάση δυναμικής μείωσης. Ανάλογη μείωση παρατηρείται και στις εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας.

3.Ότι όλες οι αρνητικές επιπτώσεις από οποιοδήποτε αίτιο και εάν προέρχονται, μετακυλύονται τελικά στον πρωτογενή τομέα πλήττοντας πρωταρχικά το γεωργικό εισόδημα και στην περίπτωση της φορολόγησης του οίνου το αμπελουργικό εισόδημα

4.Ότι η περαιτέρω μείωση του αμπελουργικού εισοδήματος θα αφανίσει τις οικογενειακής μορφής αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν τον κορμό της αμπελοοινικής οικονομίας της χώρας προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων

5.Ότι εξομοιώνουν επικίνδυνα τα σκληρά εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά βιομηχανικής παραγωγής με ένα αυτούσιο παραδοσιακό αγροτικό προϊόν που είναι το κρασί, με απρόβλεπτες συνέπειες

6.Ότι ο γεωργικός τομέας της χώρας οφείλει να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και όχι να γίνεται υποκείμενο απερίσκεπτης φορολόγησης στο πλαίσιο λήψης ισοδύναμων μέτρων.

7.Ότι οι εξαγωγές των ελληνικών κρασιών θα μειωθούν δραματικά λαμβανομένου υπ’ όψιν του αδυσώπητου ανταγωνισμού τιμών που επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές, ακυρώνοντας όλες τις προσπάθειες του κλάδου για εξωστρεφή ανάπτυξη των προϊόντων του

Τέλος είναι προφανές ότι παρά την άγνοια των παραπάνω επιπτώσεων, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να αναμένει πενιχρά έσοδα από την επιβολή φορολογίας στο κρασί, τα οποία δεν ξεπερνούν τα20 εκ.€, θυσιάζοντας ταυτόχρονα ένα ολόκληρο κλάδο στο βωμό των ισοδυνάμων μέτρων, καταδικάζοντας σε ένδεια 170.000 οικογένειες αμπελουργών οι οποίες θα αναγκαστούν πλέον να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια.

Οι επιπτώσεις στις οινοποιητικές επιχειρήσεις θα είναι καταλυτικές, αφού η σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας τους, θα επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική τους θέση με αποτέλεσμα την ένταση του φαινομένου αποβιομηχάνισης της χώρας, την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως την απώλεια της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας.

Καμία χώρα, κανένα κράτος-μέλος της κοινότητας που είναι χώρα παραγωγής οίνου δεν έχει επιβάλει ΕΦΚ στο κρασί (ούτε η Γερμανία). Αντίθετα, κράτη-μέλη που δεν παράγουν κρασί, για ευνόητους λόγους το έχουν.

Εάν η Ελλάδα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση του φόρου αυτού θα αποτελέσει την πρώτη παραγωγική χώρα της ΕΕ που θα έχει επιβάλει αντίστοιχο φόρο στο κρασί. Το κρασί αποτελεί γεωργικό προϊόν και από αρχαιοτάτων χρόνων αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του Ελληνικού τραπεζιού. Μετά την επιβολή των capital controls και των απίστευτων αντιαναπτυξιακών περιορισμών που αυτή επέβαλε στον κλάδο μας η επιβολή του φόρου αυτού θα δώσει τη χαριστική βολή στο ποιοτικό εμφιαλωμένο Ελληνικό κρασί και θα φουντώσει ακόμα περισσότερο την παραοικονομία.

Καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να μεριμνήσει άμεσα ώστε να μην θεσμοθετηθεί ο τελείως παράλογος φόρος αυτός.

Καλούμε τους βουλευτές του νομού μας να πάρουν υπεύθυνη θέση απέναντι στο ζήτημα  τους καλούμε επιτέλους να μην πουν και αυτοί όπως και οι προηγούμενοι
¨ ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ¨ .

Με σεβασμό και αγάπη προς τους Ξανθιώτες συμπολίτες μας για το
 ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ

Οδυσσέας Βουρβουκελης

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button