ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμος Τοπείρου ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του έργου  «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο τηλεφροντίδας για τους Δημότες.

Ο Δήμος Τοπείρου ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του έργου  «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο τηλεφροντίδας για τους Δημότες.

Το έργο αποτελεί την ναυαρχίδα στην προσπάθεια του Δήμου, για την ανάπτυξη συστημάτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Βοήθεια στο Σπίτι, την κατάρτιση και εκπαίδευση των Πολιτών στα συγκεκριμένα θέματα, στην εξοικονόμηση πόρων με χρήση νέων τεχνολογιών και στην είσοδο σε μια νέα εποχή.

Οι νέες πρωτοποριακές ηλεκτρονικές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν στο Δήμο, μαζί με τον εξοπλισμό που επιτρέπει  την παρακολούθηση σημαντικών παραμέτρων υγείας των Δημοτών (ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και άλλων πολιτών του δήμου), χρησιμοποιούν ειδικές ιατρικές συσκευές  για την συλλογή αποτελεσμάτων κεντρικά σε ειδικό αρχείο (Φάκελος Φροντίδας) για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη.

Έτσι  ανά πάσα στιγμή υπάρχει ένα ολοκληρωμένο ιατρικό ιστορικό άμεσα προσβάσιμο στον ίδιο και σε όποιον αυτός επιτρέπει, βελτιώνοντας σημαντικά τη δυνατότητα διάγνωσης των γιατρών, ενώ ταυτόχρονα δίνει μια σταθερή ροή απαραίτητων πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων που ενδεχομένως μια μέρα θα αποδειχτεί πολύτιμη για κάποιον συνδημότη μας.

Η όλη διαδικασία γίνεται σχεδόν εξ όλοκλήρου με αυτοματοποιημένο τρόπο, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται η καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και να εξοικονομούνται ανθρώπινοι και φυσικοί πόροι στο Δήμο. Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες του, θα δώσει νέα πνοή στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», αλλά και θα επιτρέψουν στον κάθε ενδιαφερόμενο Δημότη να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα της Υγείας του και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής για τις ευπαθείς μας ομάδες.

Οι υπηρεσίες  παρέχονται στους πολίτες με τους εξής τρόπους:

ü      Τα στελέχη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» έχουν εξοπλιστεί με φορητό εξοπλισμό (Laptop) και με ιατρικές συσκευές Μέτρησης Δεδομένων Υγείας WristClinic θα συλλέγουν και θα καταγράφουν τις παραμέτρους υγείας (πίεση, καρδιακό ρυθμό, αναπνευστικό ρυθμό, καρδιογράφημα κ.α.) των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό, επεκτείνονται  υπάρχουσες υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς  τα ιατρικά δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα προς ενημέρωση του Φακέλου Φροντίδας των Πολιτών.

ü   Σε εξήντα (60) άτομα, τα οποία ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι έχει αρχίσει η παροχή «Έξυπνων Συσκευών Μέτρησης Δεδομένων Υγείας» (WatchMe). Οι συσκευές αυτές είναι σε θέση να πραγματοποιούν μετρήσεις καρδιακού ρυθμόυ και καρδιογραφήματος, και εν συνεχεία να αποθηκεύουν, και να αποστέλλουν τα δεδομένα με αυτόματο τρόπο κεντρικά ούτως ώστε να ενημερωθεί ο Φάκελος Φροντίδας του κάθε δημότη.

ü   Όποιος πολίτης επιθυμεί, μπορεί να προσέρχεται στα εδικά Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής, που έχουν αναπτυχθεί σε επτά σημεία στον Δήμο. Τα Κέντρα είναι εξοπλισμένα με Η/Υ και έξυπνες ασύρματες ιατρικές συσκευές με ειδικευμένο λογισμικό λήψης βιολογικού σήματος και με αυτοματοποιημένο τρόπο θα μπορούν να πραγματοποιούν μετρήσεις, να καταγράφουν και να αποστέλλουν τα δεδομένα κεντρικά ούτως ώστε να ενημερωθεί ο Φάκελος Φροντίδας του κάθε Δημότη.

 

Οι Δημότες θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους δεδομένα μέσω των συγκεκριμένων Κέντρων, μέσω του διαδικτύου ή μέσω των κινητών τηλεφώνων τους, χρησιμοποιώντας την  Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας του Δήμου Τοπείρου (www.topeirosfrontida.gr),η οποία προσφέρει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για να μπορεί ο καθένας να λαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεται και η οποία έχει επίσης αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Το έργο αναπτύχθηκε από τις εταιρείες  ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Χ & Σ Α.Ε. ,σε  συνεργασία με το Δήμο.

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 στις 18:00 μ. μ. στο Πνευματικό κέντρο Ερασμίου του Δήμου Τοπείρου θα γίνει η παρουσίαση του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ

 

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button