Επίσπευση διαδικασίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης

Η  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενημερώνει τους επενδυτές Σχεδίων Βελτίωσης ότι :

1. Οι δικαιούχοι του Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο τέλος του χρόνου λήγει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος. Το ΠΑΑ 2007-2013 τελειώνει στις 31-12-2015 και επομένως οι πληρωμές από τα προγράμματα αυτά  θα γίνουν από αυτό μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Η  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενημερώνει τους επενδυτές Σχεδίων Βελτίωσης ότι :

1. Οι δικαιούχοι του Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο τέλος του χρόνου λήγει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος. Το ΠΑΑ 2007-2013 τελειώνει στις 31-12-2015 και επομένως οι πληρωμές από τα προγράμματα αυτά  θα γίνουν από αυτό μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

2.Τίθεται όριο στην ημερομηνία υποβολής τροποποιήσεων και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 5-11-2015  σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου και εντός δύο εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.

3.Oσα αιτήματα πληρωμής υποβληθούν  μέχρι 6-11-2015 θαγίνει προσπάθεια να πιστοποιηθούν από τις ΔΑΟΚ, να προωθηθούν για πληρωμή,  να εκκαθαρισθούν και να προωθηθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν έγκαιρα.

4.Τα αιτήματα πληρωμής που αφορούν την πρώτη δόση  και θα υποβληθούν μετά τις

6-11-2015 υπάρχει κίνδυνος να μην καταστεί δυνατό να πληρωθούν εντός του 2015 με αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθούν στις ανειλημμένες υποχρεώσεις  και τελικά να μη πληρωθούν .

5.Τα δεύτερα και  τρίτα αιτήματα πληρωμής που δεν θα καταστεί δυνατόν να πληρωθούν θα εξεταστούν πλέον στη νέα προγραμματική περίοδο(2014-2020) και η πληρωμή τους ενδέχεται  να καθυστερήσει σημαντικά.

6.Για τους  δικαιούχος που έχουν υποβάλλει αιτήματα πληρωμής και αποφασίσουν να μην προχωρήσουν περαιτέρω  στην υλοποίηση των επενδύσεων, τους δίδεται η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα ολοκλήρωσης και να πιστοποιηθεί από τις επιτροπές παρακολούθησης των αρμόδιων ΔΑΟΚ  εφ όσον πληρούνται τεκμηριωμένες προϋποθέσεις.         

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται .

Σχετικά Άρθρα

Back to top button