Διακοπή κυκλοφορίας λόγω ασφαλτόστρωσης για τη νέα γέφυρα των Πηγαδίων

Διακοπή της κυκλοφορίας στη δημοτική οδό «Κιμμέρια – Πηγάδια – Κόμβος Ε.Ο. 2», την Δευτέρα 19-10-2015, από ώρα 06:00 έως 18:00 και την Τρίτη 20-10-2015, από ώρα 06:00 έως 18:00, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων του έργου.

 

Διακοπή της κυκλοφορίας στη δημοτική οδό «Κιμμέρια – Πηγάδια – Κόμβος Ε.Ο. 2», την Δευτέρα 19-10-2015, από ώρα 06:00 έως 18:00 και την Τρίτη 20-10-2015, από ώρα 06:00 έως 18:00, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων του έργου.

 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση, με κατάλληλες πινακίδες και εμπόδια, για την ημέρα και με φώτα ή ανακλαστικά στοιχεία, για τη νύχτα, με μέριμνα της τεχνικής εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.».

Σχετικά Άρθρα

Back to top button