Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τη Δευτέρα και ώρα 13:00 η σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 ΘΕΜΑ 1ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο «Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης» (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

 

Τη Δευτέρα και ώρα 13:00 η σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 ΘΕΜΑ 1ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο «Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης» (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

 

ΘΕΜΑ 2ο  :Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ε.ΣΥ.-ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

 

 ΘΕΜΑ 3ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας και της πλατείας Σταυρούπολης στο Σωματείο «Μανιταρόφιλων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (εισηγήτρια: Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)

 

 ΘΕΜΑ 4ο : Κατάργηση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου)

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Ο.Τ.Α. Ν.Ξάνθης (εισηγητής : Σάββας Παυλίδης)

 

ΘΕΜΑ 6ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση τοποθέτησης και καθορισμός θέσεων δύο (2) info kiosk στα πλαίσια του προγράμματος GREENSPOTS (εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής τουρισμού)

 

ΘΕΜΑ 7ο  : Επιβολή προστίμου στη Ζαφειρίου Ειρήνη του Χρήστου, ιδιοκτήτρια υπαίθριου παιδότοπου, που λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του παιδότοπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ164τΒ/2-8-2007) (εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου)

 

                     Ο Πρόεδρος                 

 

     Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

 

               Δήμαρχος Ξάνθης

 

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button