Η Λαϊκή Συσπείρωση Ξάνθης για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Από το αριθ. 2/19-1-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, φαίνεται ότι η Λαϊκή Συσπείρωση δεν παραβρέθηκε στη συζήτηση-λήψη απόφασης του θέματος No. 4 της ημερήσιας διάταξης, με εισήγηση της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 56520/31-10-2014). Εν όψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ξάνθης, θέλουμε να εκφράσουμε τη γενική μας θέση για τον κατ’ ευφημισμόν «θεσμό» και ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις για τη σημερινή της σύσταση.

Από το αριθ. 2/19-1-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, φαίνεται ότι η Λαϊκή Συσπείρωση δεν παραβρέθηκε στη συζήτηση-λήψη απόφασης του θέματος No. 4 της ημερήσιας διάταξης, με εισήγηση της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 56520/31-10-2014). Εν όψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ξάνθης, θέλουμε να εκφράσουμε τη γενική μας θέση για τον κατ’ ευφημισμόν «θεσμό» και ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις για τη σημερινή της σύσταση.

Η σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης αποφασίζεται με βάση το άρθρο 76 του Ν. 3852/10 για τον «Καλλικράτη». Η επιτροπή αυτή «αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας (αναφέρονται μόνο ενδεικτικά) και δημότες. Πρόκειται για ένα γνωμοδοτικό όργανο που θεσμοθετείται για να αποτελέσει φενάκη για τη δήθεν συμμετοχή των δημοτών και των εκπροσώπων των φορέων στη διοίκηση του δήμου. Καμιά ουσιαστική αρμοδιότητα και καμία σχέση δεν έχει με την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα στον τόπο δουλειάς και κατοικίας τους.

Δημιουργούν την ψευδαίσθηση συμμετοχής σε ουσιαστικές διαδικασίες, ενώ πρόκειται για μηχανισμό χειραγώγησης με συγκεκριμένο αντιδραστικό χαρακτήρα και κατεύθυνση με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η αναφορά και μόνο γενικά και αόριστα σε «εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών» ή των «εθελοντών ή ΜΚΟ ή των εργοδοτικών οργανώσεων και του λεγόμενου Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.), φανερώνει ότι η επιτροπή αυτή χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση και τους δήμους ως εργαλείο «δημοκρατικής» επίφασης και λαϊκής «συναίνεσης» στις αντιλαϊκές αποφάσεις της δημοτικής αρχής. Γι’ αυτό άλλωστε βάζουν και την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για να έχουν την επίτευξη ευρύτερων συγκλίσεων.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των «διαβουλεύσεων» σε κάθε επίπεδο, είναι γνωστά:

Μετά από «διαβούλευση» καταργήθηκαν πλήθος κατακτήσεων των εργαζομένων (8ωρο, σταθερή εργασία, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα κ.ά.) και πέρασαν σκληρά αντιλαϊκά μέτρα (πετσόκομμα μισθών και συντάξεων, ελαστικές σχέσεις εργασίας, αυξήσεις ορίων συνταξιοδότησης  κ.ά.)

Με βάση τα παραπάνω, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δε «νομιμοποιεί» τη λειτουργία τέτοιου οργάνου με τη συμμετοχή της, γι’ αυτό και καταψήφισε τη συγκρότησή της κατά την προηγούμενη θητεία της στο Δήμο. Καλούμε τους μαζικούς φορείς της περιοχής να μην έχουν αυταπάτες για τη συγκρότηση του παραπάνω οργάνου που ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα χωνευτήρι μιας επίπλαστης εκπροσώπησης στο οποίο οι φορείς όχι μόνο δεν θα μπορούν να έχουν ουσιαστικό λόγο για τα τεκταινόμενα του Δήμου αλλά και θα δεσμεύονται σε αντιλαϊκές πλευρές της πολιτικής της διοίκησης του Δήμου, επί της εφαρμογής της οποίας θα καλούνται να “γνωμοδοτούν”.

Για τη σύνθεση της σημερινής επιτροπής ως Λαϊκή Συσπείρωση θέλουμε να επισημάνουμε την έλλειψη αντιπροσώπων από φορείς με τεράστια εμπειρία και ρόλο στα τεκταινόμενα του Δήμου Ξάνθης. Η Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου (είχε αντιπρόσωπο στην προηγούμενη περίοδο – δεν ρωτήθηκε καν για την ανανέωση της συμμετοχής του) και ο Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους (μερικές πολιτικές δυνάμεις θέλουν να το καταργήσουν) το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Ειρωνεία: η ημερήσια διάταξη της 8ης Οκτωβρίου 2015 περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και στοιχεία Προϋπολογισμού του 2016 (αυτόν θα τον εγκρίνουν τα διάφορα παρατηρητήρια που πολλαπλασιάστηκαν με το τρίτο μνημόνιο που στηρίζουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλην ΚΚΕ) 

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο:

Μόνο το ανασυνταγμένο λαϊκό κίνημα μπορεί και θα βάλει τη σφραγίδα του

στη λύση των οξυμένων λαϊκών προβλημάτων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button