ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Η ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ, ενημερώνει τους φιλάθλους της, κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, αναφορικά με την ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ, ότι:

 

Από την 01/01/2016, βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας ΔΕΝ θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η είσοδος στο γήπεδο, χωρίς την επίδειξη της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ.

Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Π.Α.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση:

 

α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου,

 

Η ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ, ενημερώνει τους φιλάθλους της, κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, αναφορικά με την ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ, ότι:

 

Από την 01/01/2016, βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας ΔΕΝ θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η είσοδος στο γήπεδο, χωρίς την επίδειξη της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ.

Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Π.Α.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση:

 

α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου,

 

β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής

 

γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

 

Στην αίτηση για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου, αναγράφονται, υποχρεωτικώς, με ποινή απαραδέκτου, τα ακόλουθα στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων επιβεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει, με ειδική σημείωση επί της αιτήσεως και ύστερα από έλεγχο των αναγραφομένων στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή στην άδεια παραμονής, στοιχείων της αίτησης:

 

(α) ονοματεπώνυμο,

 

(β) όνομα πατρός και μητρός,

 

(γ) ημερομηνία γέννησης,

 

(δ) διεύθυνση κατοικίας,

 

(ε) αριθμός τηλεφώνου,

 

(στ) ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή,

 

ζ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

 

Ειδικά, προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων, ηλικίας κάτω των 14 ετών, εκδίδεται κάρτα που αναγράφει όλα τα στοιχεία εκτός του στοιχείου στ που αναφέρεται ανωτέρω.

 

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button