Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του κάτωθι θέματος:

1. Ανάκληση της υπ’αρίθ. 18/2015 απόφασης Ποιότητας Ζωής.

2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ” της Φωτοπούλου Αλεξίας στο Ν. Όλβιο.

3. Αίτηση  της Νιαζή Ογλού Σουκριέ για παραχώρηση δημοτικής έκτασης  στην Κεντητή για ανέγερση σταυλικής εγκατάστασης.

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του κάτωθι θέματος:

1. Ανάκληση της υπ’αρίθ. 18/2015 απόφασης Ποιότητας Ζωής.

2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ” της Φωτοπούλου Αλεξίας στο Ν. Όλβιο.

3. Αίτηση  της Νιαζή Ογλού Σουκριέ για παραχώρηση δημοτικής έκτασης  στην Κεντητή για ανέγερση σταυλικής εγκατάστασης.

4. Αίτηση  του Σελήμ   Σιαμπάν για παραχώρηση δημοτικής έκτασης    στο Δέκαρχο για ανέγερση  σταυλικής εγκατάστασης.

5.  Έγκριση δημοπράτησης δημοτικών εκτάσεων στο αγρόκτημα Ηλιόπετρας.

6. Έγκριση χορήγησης αδείας παραγωγού για την λαϊκή Ευλάλου.

7.  Έγκριση ανανέωσης αδειών παραγωγών λαϊκής αγοράς Ευλάλου.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button