“ΧΑΝΟΝΤΑΙ 10,7 δις Ευρώ από παλιό και νέο ΕΣΠΑ”

Ο… ορατότατος, πλέον, κίνδυνος απώλειας πόρων, τόσο από το “παλιό”, όσο και το “νέο” ΕΣΠΑ, θα είναι το αντικείμενο της συνάντησης του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη, με τον Πρόεδρο  της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης, Markku Markkula, την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να του καταθέσει σχετικό αναλυτικό υπόμνημα για τα προβλήματα υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και αίτημα παράτασης για ένα έτος του προγράμματος, που αφορά το ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Ο… ορατότατος, πλέον, κίνδυνος απώλειας πόρων, τόσο από το “παλιό”, όσο και το “νέο” ΕΣΠΑ, θα είναι το αντικείμενο της συνάντησης του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη, με τον Πρόεδρο  της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης, Markku Markkula, την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να του καταθέσει σχετικό αναλυτικό υπόμνημα για τα προβλήματα υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και αίτημα παράτασης για ένα έτος του προγράμματος, που αφορά το ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Σημειώνεται ότι, το ίδιο υπόμνημα θα κατατεθεί και στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Crețu, ενώ θα επιδιωχθεί συνάντηση μαζί της, προκειμένου να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ αναλυτικά, για τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

 

Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης αναμένεται να αναδείξει την ύπαρξη τριών εξαιρετικά κρίσιμων προβλημάτων, σχετικά με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ:

 

– Η Χώρα κινδυνεύει να απολέσει πόρους, ύψους περίπου 1,2 δισ. €, από του ΕΣΠΑ 2007-13, λόγω της μη χρηματοδότησης των  έργων από το ΠΔΕ.

 

– Λόγω του παρατηρούμενου φαινομένου της διακοπής των εργασιών εκατοντάδων εκτελούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 από τους αναδόχους, λόγω μη χρηματοδότησης, είναι πολύ πιθανόν αυτά να καταστούν ημιτελή. Αν συμβεί αυτό, η Ελλάδα θα αναγκαστεί να επιστρέψει στην Ε.Ε. τα χρήματα που αφορούν ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές, που συνολικά εκτιμώνται σε 4,5 δις €.

 

– Το ΕΣΠΑ 2014-20 (18 μήνες μετά την έγκρισή του και 9 μήνες μετά την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχει υποβληθεί ακόμα καμία δαπάνη στην Ε.Ε. Αποτέλεσμα αυτού:

 

είναι αδύνατο η Χώρα να ωφεληθεί από τις προβλέψεις για το  «Αποθεματικό επίδοσης» (άρθρο 20 του Κανονισμού 1303/13), συνεπώς θα χαθούν προγραμματισμένοι πόροι ύψους 2 δις € και

 

επιπροσθέτως, λόγω των χαρακτηριστικών καθυστερήσεων, η Χώρα κινδυνεύει να υποστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μέτρο της αναστολής μέρους ή του συνόλου των ενδιαμέσων πληρωμών (άρθρο 22, του παραπάνω Κανονισμού).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button