ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες υποψήφιοι βουλευτές,

 

Παρότι η προεκλογική περίοδος κορυφώνεται παρατηρείται η απουσία από τα προγράμματα και την ρητορική σας το σημαντικότατο θέμα της προστασία και διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος της Χώρας μας και ειδικότερα των Προστατευόμενων Περιοχών και των Φορέων Διαχείρισης. 

 

Με δεδομένο ότι:

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες υποψήφιοι βουλευτές,

 

Παρότι η προεκλογική περίοδος κορυφώνεται παρατηρείται η απουσία από τα προγράμματα και την ρητορική σας το σημαντικότατο θέμα της προστασία και διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος της Χώρας μας και ειδικότερα των Προστατευόμενων Περιοχών και των Φορέων Διαχείρισης. 

 

Με δεδομένο ότι:

 • Οι σημαντικότερες Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας μας (Εθνικά Πάρκα, Υγρότοποι Ramsar, περιοχές Natura 2000, κτλ) διαχειρίζονται από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
 • Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αποτελούν τις μοναδικές και πλέον επιτυχημένες δομές για την διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών.
 • Το προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εξειδικευμένη εμπειρία (διαχείριση και υλοποίηση Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, INTERREG, LIFE, κτλ), επιστημονική και τεχνική επάρκεια η οποία δεν θα πρέπει να χαθεί.
 • Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν από τις κοινοτικές οδηγίες (92/43/ΕΟΚ & 79/409/ΕΟΚ) εγκυμονεί τον κίνδυνο να επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα στη χώρα μας.
 • Πολλοί Φορείς Διαχείρισης συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και συμβάλλουν στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Ειδικότερα ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BioEUParks «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε εθνικά πάρκα της Ε.Ε.» το οποίο λήγει στις 31-3-2016.
 • Αρκετοί Φορείς Διαχείρισης έχουν ήδη αναπτύξει αξιόλογες δραστηριότητες προώθησης και συντονισμού ήπιων μορφών αναψυχής που είναι, από οικονομική άποψη και από άποψη απασχόλησης, ανταποδοτικές προς τις τοπικές κοινωνίες.
 • Οι Φορείς Διαχείρισης μέχρι και σήμερα δεν έχουν κοστίσει στο κρατικό προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ καθώς χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2007-2013 που ολοκληρώνεται στις 31-12-2015 και 380 εργαζόμενοι στους Φορείς Διαχείρισης θα χάσουν τις δουλειές τους.
 • Οι Πρόεδροι και Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης δεν αμείβονται.
 • Αρκετά έργα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2007-2013 τα οποία είναι σε εξέλιξη δεν θα προλάβουν να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2015 λόγω των πολιτικών εξελίξεων.
 • Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «FINANCING NATURA 2000: Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people» (Brussels, 12.12.2011 – SEC(2011) 1573 final) το κόστος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 ανέρχεται σε 5,8 δις ευρώ/χρόνο όταν τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν ανέρχονται σε 200-300 δις ευρώ/χρόνο.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση.

 

Σας καλώ να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να δεσμευτείτε δημόσια για την:

 • Συνέχιση λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης ως Νομικά Πρόσωπα.
 • Άμεση εγγραφή (τον Οκτώβριο) των ανελαστικών δαπανών στο τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.
 • Άμεση κατάργηση του Νόμου 4109/2013 περί συγχωνεύσεων και καταργήσεων των Φορέων Διαχείρισης.
 • Οριστική λύση του προβλήματος λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης.  

 

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν απειλητικά. Μετά τις 31-12-2015 οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας βάζουν ΛΟΥΚΕΤΟ !!!

Νοιάζεται κανείς; Θα αγωνιστεί κανείς;

 

 

 

Δράμα 15-9-015

                                          

 

Με εκτίμηση

Σταύρος Κεχαγιόγλου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του

Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button