Αναβολή ειδικής συνεδρίασης

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18.30 που αφορά τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2014» στην οποία κληθήκατε να παραβρεθείτε με την ανωτέρω σχετική πρόσκληση αναβάλλεται διότι εκ παραδρομής δεν προσκλήθηκε ο ορκωτός ελεγκτής όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν.3463/2006.

Ο χρόνος της συνεδρίασης θα οριστεί με νεώτερη πρόσκληση.

Γίνεται μνεία ότι η προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση για την ίδια μέρα Δευτέρα 7-9-2015 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18.30 που αφορά τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2014» στην οποία κληθήκατε να παραβρεθείτε με την ανωτέρω σχετική πρόσκληση αναβάλλεται διότι εκ παραδρομής δεν προσκλήθηκε ο ορκωτός ελεγκτής όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν.3463/2006.

Ο χρόνος της συνεδρίασης θα οριστεί με νεώτερη πρόσκληση.

Γίνεται μνεία ότι η προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση για την ίδια μέρα Δευτέρα 7-9-2015 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button