96 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΑΘ

Στη δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, αφορά η τρίτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 5/2015) (εκδόθηκε στις 25-8-2015) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους/-ες, εγγεγραμμένους/-ες στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε στις 26-8-2015 (10 π.μ.) και λήγει στις 14-9-2015 (12 μ.μ.).

Στη δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, αφορά η τρίτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 5/2015) (εκδόθηκε στις 25-8-2015) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους/-ες, εγγεγραμμένους/-ες στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε στις 26-8-2015 (10 π.μ.) και λήγει στις 14-9-2015 (12 μ.μ.).

Σε ότι αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα θέλαμε να αναφέρουμε πως οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι ενενήντα έξι (96) για το σύνολο των παραρτημάτων μας. Πιο συγκεκριμένα:

Για τα παραρτήματα Προστασίας Παιδιού και Χρονίων Παθήσεων Καβάλας είναι σαράντα πέντε (45) θέσεις: ΔΕ βοηθών νοσηλευτών (2), ΔΕ βοηθών φυσικοθεραπευτών (1), ΔΕ γενικών καθηκόντων (3), ΔΕ διοικητικού (3), ΔΕ ηλεκτρολόγων (2), ΔΕ κοινωνικών φροντιστών (6), ΔΕ μαγείρων (2), ΔΕ οδηγός λεωφορείου με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’ ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ’+Ε’ κατηγορίας (1), ΠΕ γυμναστής (1), ΠΕ διοικητικού (3), ΠΕ διοικητικού-οικονομικού (1), ΠΕ κοινωνικών λειτουργών (4), ΠΕ νηπιαγωγών (1), ΠΕ φιλολογίας (1), ΠΕ ψυχολόγων (2), ΤΕ διοικητικού (2), ΤΕ λογοθεραπευτές (1), ΤΕ πληροφορικής (2) και ΥΕ γενικών καθηκόντων (7).

Για τα παραρτήματα Προστασίας Παιδιού και Χρονίων Παθήσεων Δράμας είναι τριάντα εφτά (37) θέσεις:ΔΕ γενικών καθηκόντων (1), ΔΕ κοινωνικών φροντιστών (2), ΔΕ μαγείρων (1), ΔΕ νοσηλευτών (2), ΠΕ κοινωνικών λειτουργών (1), ΠΕ παιδαγωγών (1), ΥΕ γενικών καθηκόντων (1), ΔΕ βοηθών νοσηλευτών (5), ΔΕ γενικών καθηκόντων (2), ΔΕ διοικητικού (1), ΔΕ κοινωνικών φροντιστών (5), ΔΕ μαγείρων (1), ΔΕ οδηγός λεωφορείου με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’ ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ’+Ε’ κατηγορίας (2), ΠΕ γυμναστής (1), ΠΕ κοινωνικών λειτουργών (1), ΠΕ ψυχολόγων (1), ΤΕ γεωπόνων-τεχνολόγων (1), ΤΕ κοινωνικών λειτουργών (1) και ΥΕ γενικών καθηκόντων (7).

 

Για το παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής είναι δεκατέσσερις (14) θέσεις: ΔΕ βοηθών νοσηλευτών (4), ΔΕ γενικών καθηκόντων (1), ΔΕ μαγείρων (1), ΠΕ κοινωνικών λειτουργών (1), ΠΕ ψυχολόγων (1), ΤΕ εργοθεραπευτών (1), ΤΕ κοινωνικών λειτουργών (1), ΤΕ νοσηλευτών (1) και ΥΕ γενικών καθηκόντων (3).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι ωφελούμενοι/-ες επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα παρακάτω επτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1.Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2.Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3.  Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω.

4. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

5. Την ηλικία.

6. Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.

7. Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ ( ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτήριων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(www.oaed.gr) ή στο τηλέφωνο 2510 227 997. Για πληροφορίες που αφορούν ΜΟΝΟ τεχνικά θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2510 225 668.

 

                                                                                                Ο Πρόεδρος του Κέντρου

                                                                                                 Κοινωνικής Πρόνοιας

                                                                                                 Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.

 

                                                                                                    Σωτηριάδης Σωτήρης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button