Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών

Έχοντας υπόψη ότι από 20/08/2015 επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα Οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου ( Δέλτα του Ποταμού Έβρου), η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ανακοινώνει τα εξής:

Έχοντας υπόψη ότι από 20/08/2015 επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα Οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου ( Δέλτα του Ποταμού Έβρου), η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ανακοινώνει τα εξής:

1. Η Οζώδης Δερματίτιδα (Ο.Δ) προσβάλει μόνο τα βοοειδή και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Είναι νόσημα που οφείλεται σε ιό με κυριότερα συμπτώματα: α) επώδυνα οζίδια στο σώμα (εξογκώματα 2-5εκ.), στην κεφαλή, τον αυχένα , το μαστό και το περίνεο που σταδιακά γίνονται έλκη ( πληγές), β) έλκη στους βλεννογόνους του στόματος, γ) ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα (συχνά πυώδες), δ) πυρετός, ε) πτώση της γαλακτοπαραγωγής, στ) χωλότητα , ζ) απίσχνανση και πολλές φορές θάνατος του ζώου.

2. Η μετάδοση της νόσου γίνεται κατά κύριο λόγο με κουνούπια ,μύγες, κρότωνες (τσιμπούρια), και σε πολύ μικρότερο βαθμό από μολυσμένη τροφή και νερό και μεταφορικά μέσα

3. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Π.Ε Έβρου και της ΠΑΜΘ, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου έλαβαν τα παρακάτω μέτρα και παρακαλούν για την πιστή εφαρμογή τους από όλους τους εμπλεκομένους :

Μέτρα στις εστίες και την γύρω περιοχή

 Άμεση θανάτωση όλων των ζώων των θετικών εκτροφών,

 Δημιουργία μιας ζώνης προστασίας που περιλαμβάνει όλο το Δέλτα του ποταμού Έβρου

 Δημιουργία μιας ζώνης επιτήρησης (σε ακτίνα 20 περίπου χλμ από τις εστίες)

 Διατήρηση της ζώνη αυξημένης επιτήρησης, 10χλμ κατά μήκος των Ελληνοτουρκικών συνόρων

 Κλινική Επιτήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα όλων των βοοειδών μέσα στις παραπάνω ζώνες

 Καθημερινή επιθεώρηση των ζώων από τους κτηνοτρόφους για έγκαιρη διάγνωση της νόσου

 Απαγόρευση εξόδου ζώντων ζώων και προϊόντων Ζωικής Προέλευσης από την Π.Ε Έβρου , προς την υπόλοιπη Περιφέρεια και τη λοιπή χώρα

Για την μείωση των πληθυσμών των εντόμων και την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

 Ένταση των ψεκασμών από αέρος και εδάφους από την Περιφέρεια σε υδατοσυλλογές και ορισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου

 Ψεκασμοί με εντομοκτόνα στις σταβλικές εγκαταστάσεις και χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα από τους κτηνοτρόφους

 Λειτουργία των απολυμαντικών τάφρων όπου χρειαστεί

Εμβολιασμός

o Παρότι στο έδαφος της Κοινότητας η μέθοδος αντιμετώπισης που επί του παρόντος εφαρμόζεται είναι η εκρίζωση (θανάτωση όλων των ζώων των θετικών εκτροφών, από την Περιφέρεια ΑΜΘ διατυπώθηκε αίτημα για εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής μας

Ενίσχυση σε προσωπικό, υλικά και μέσα

Ζητήθηκαν και πάλι :

 η ενίσχυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ σε προσωπικό, υλικά και μέσα

 η κατ’ εξαίρεση χωρίς περιορισμούς κινήσεις των οχημάτων και του προσωπικού για την διερεύνηση και αντιμετώπιση του νοσήματος(κλινική διερεύνηση, απολυμάνσεις, θανατώσεις των ζώων κλπ)

4. Τέλος, επειδή η έγκαιρη διάγνωσή της Ο.Δ είναι κρίσιμο σημείο για την εκρίζωσή της, παρακαλούμε για την επαγρύπνηση όλων των εμπλεκομένων(κτηνοτρόφων, ιδιωτών κτηνιάτρων, επαγγελματιών του χώρου) για την συνεργασία τους με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και εφιστούμε την προσοχή τους, για την υποχρέωσή τους να ειδοποιούν άμεσα τις Κτηνιατρικές Αρχές σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης του νοσήματος.

 

Κομοτηνή 20.08.2015

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Σχετικά Άρθρα

Back to top button