Παράταση ενεργοποίησης επιταγών voucher 18 έως 24 και 25 έως 29

Στο πλαίσιο των δράσεων «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», δυνάμει του άρθρου 5.1.3 σε συνδυασμό με το άρθρο 1.5xiii, των οικείων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε ότι:

Στο πλαίσιο των δράσεων «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», δυνάμει του άρθρου 5.1.3 σε συνδυασμό με το άρθρο 1.5xiii, των οικείων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε ότι:

Παρατείνεται από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα 31/8/2015 και ώρα 11.55μ.μ. η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων οι οποίοι δικαιούνται την επιταγή εισόδου στη θέση των διαγραφέντων από το Μητρώο σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 5.17185/5.13198/19.06.2015 και 5.17184/5.13197/19.06.2015 Υπουργικές Αποφάσεις.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button