Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Την Παρασκευή   και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Την Παρασκευή   και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Θέμα 1ο: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκομίστηκαν στο διαγωνισμό του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ.Νεοχωρίου της Δ.Ε.Σταυρούπολης» από τη μειοδότρια ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 2ο: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκομίστηκαν στο διαγωνισμό «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου» από τη μειοδότρια «Μολώζης Δ.-Ευφραιμίδης Α.Ο.Ε.»(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 3ο : Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Στατικής Επάρκειας & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης»(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά ).

Θέμα 4ο :Έγκριση Δαπανών (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 5ο :Κατακύρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια χρωμάτων  έτους 2015» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα  6ο :Κατακύρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ξυλείας έτους 2015» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 7ο :Κατακύρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών –έτοιμου σκυροδέματος & μονωτικών υλικών έτους 2015 (Εισηγήτρια:Πολυξένη Καρακατσάνη)

Θέμα 8ο : Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αριθ.1 ισόγειου γραφείου στο κέντρο Χονδρεμπορίου(Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 9ο : Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του κατ.37 στη Δημοτική Αγορά  (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 10ο : Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του κατ.46 στη Δημοτική Αγορά  (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 11ο : Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση των τριών ακινήτων στην ανατολική εξωτερική πλευρά στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 12ο : Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος που βρίσκεται άνωθεν του Δημοτικού Παρκιγκ (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

Σχετικά Άρθρα

Back to top button