Υποτιθέμενος έρανος μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

 Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΕΕΕΚ Γενισέας δεν οργανώνει και δεν συμμετέχει σε κανέναν έρανο  την καλοκαιρινή περίοδο την οποία διανύουμε.

      Οποιαδήποτε εμπλοκή του ονόματος του σχολείου μας σε υποτιθέμενο έρανο είναι ψευδής και ταυτόχρονα παράνομη.

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΕΕΕΚ Γενισέας δεν οργανώνει και δεν συμμετέχει σε κανέναν έρανο  την καλοκαιρινή περίοδο την οποία διανύουμε.

      Οποιαδήποτε εμπλοκή του ονόματος του σχολείου μας σε υποτιθέμενο έρανο είναι ψευδής και ταυτόχρονα παράνομη.

 

                                                                         

                                                                                       Ο Διευθυντής  

                                                                                                  

                                                                                                      Ψωμακέλης Κλεομένης                                           

Σχετικά Άρθρα

Back to top button