Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “Αποτύπωση Δημοτικών Εκτάσεων Τ.Δ. Ευλάλου”. (Εισηγήτρια: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

2.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Παρεμβάσεις βελτίωσης στον οικισμό Λιβερά – Ίμερα”. (Εισηγητής: Σιαμίδης Γιάννης)

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “Αποτύπωση Δημοτικών Εκτάσεων Τ.Δ. Ευλάλου”. (Εισηγήτρια: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

2.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Παρεμβάσεις βελτίωσης στον οικισμό Λιβερά – Ίμερα”. (Εισηγητής: Σιαμίδης Γιάννης)

3.Έγκριση παράτασης υλοποίησης της υπηρεσίας “Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης”. (Εισηγητής: Σιαμίδης Γιάννης)

4. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (οφειλών) από τέλη ύδρευσης. (Εισηγητής: Κιοσσές Γιάννης)

5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων Κοπής Δέντρων. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ).

6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου”. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου”. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button