ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς τα μέλη του ΤΕΕ-Θράκης

 Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης, γνωστοποιεί στα μέλη του ότι:

    Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, λόγω λήξης της θητείας  των υφισταμένων Συμβουλίων ΣΥΠΟΘΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης- Ροδόπης και Έβρου,  πρόκειται να προβεί σε νέα συγκρότηση των:

 

«Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)»,

 

 Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης, γνωστοποιεί στα μέλη του ότι:

    Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, λόγω λήξης της θητείας  των υφισταμένων Συμβουλίων ΣΥΠΟΘΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης- Ροδόπης και Έβρου,  πρόκειται να προβεί σε νέα συγκρότηση των:

 

«Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)»,

 

στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Θράκης (Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη), σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως και 34 του Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 249Α)

     

     Για τον παραπάνω λόγο και προκειμένου η Δ/σα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης να καταρτίσει κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 32 του Ν.4030/2011 (σύνθεση ΣΥΠΟΘΑ), Καταλόγους Μηχανικών που θα υποβάλλει για ηλεκτρονική κλήρωση στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

    ΚΑΛΕΙ

    

     Τους διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ-Θράκης, με εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ, στα νέα Συμβούλια ΣΥΠΟΘΑ να υποβάλλουν,

έως την Δευτέρα 03/08/2015:

Αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος, Παρνασσού 6 στην Κομοτηνή με fax στο 25310-20960 ή

με e-mail στοtee_thrace@tee.gr

 

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Τμήματος, στην  κα Αναστασία Τριανταφυλλίδου τηλ. 25310-35313 & 25310-35314

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button