«Το Διασυνοριακό Δίκτυο του GIMMIE SHELTER»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης διοργανώνει Εθνική Συνάντησημε τίτλο «Το Διασυνοριακό Δίκτυο τουGIMMIESHELTER. Κάνουμε διάλογο για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Μιλάμε. Συνεργαζόμαστε. Βοηθάμε».

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης διοργανώνει Εθνική Συνάντησημε τίτλο «Το Διασυνοριακό Δίκτυο τουGIMMIESHELTER. Κάνουμε διάλογο για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Μιλάμε. Συνεργαζόμαστε. Βοηθάμε». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00-15:00, στο ΞενοδοχείοLucy, αίθουσα Αντισάρα στην Καβάλα στο πλαίσιο της δράσης 4.2 «National Meetings – Εθνικές Συναντήσεις» του έργου ‘’GIMMIE SHELTER’’ /Joint Strategy for the social protections of vulnerable social groups / Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων»του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του έργου GIMMIESHELTER και των δράσεων που θα υλοποιηθούν από κάθε εταίρο του έργου ενώ θα γίνει εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη λειτουργία του Διασυνοριακού Δικτύου Συνεργασίας καθώς, επίσης και ανακοινώσεις σχετικές με το πλαίσιο συνεργασίας των μελών του δικτύου.

Αποστολή του ‘’GIMMIE SHELTER’’ είναι η ευαισθητοποίηση και η συντονισμένη δράση όλων των Φορέων, ώστε να καταπολεμηθεί και να εξαλειφθεί το φαινόμενο της εμπορίας παιδιών σε περιοχές συνεργασίας των δύο αυτών Βαλκανικών χωρών.  Στο πλαίσιο αυτό οι δύο χώρες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσα από ένα συντονισμένο δίκτυο φορέων για τη  δημιουργία ενός νέου Οργανισμού, όπου θα μπορούν περισσότερες ευπαθείς ομάδες να απευθύνονται σε αναζήτηση ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία φιλοσοφία για τον περιορισμό του αριθμού των ανισοτήτων για την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά για όλους και ταυτόχρονα για την ενίσχυση ενεργειών  συνοχής και αλληλεγγύης προς τις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες συνανθρώπων μας.

Το έργο “GIMMIE SHELTER” χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button