Δικαιολογημένη θεωρείται η αναστολή/παύση κυκλοφορίας στην οποία είναι πιθανόν να προχωρήσουν οι εφημερίδες που υπάγονται στο καθεστώς των κρατικών δημοσιεύσεων λόγω της τραπεζικής αργίας

Δικαιολογημένη θεωρεί η κυβέρνηση και ειδικά η γενική γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης την ενδεχόμενη μερική ή ολική παύση κυκλοφορίας των περιφερειακών εφημερίδων που υπάγονται στο καθεστώς των κρατικών δημοσιεύσεων και άρα δεν θα προβλέπονται κυρώσεις.  

Η αναστολή τυχόν κυκλοφορίας ισχύει από τις 28 Ιουνίου 2015 (ημέρα έκδοσης ΠΝΠ) και για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αποκατάσταση της τραπεζικής λειτουργίας και των συναλλαγών με βάση την αρχή της επιείκειας.  

Δικαιολογημένη θεωρεί η κυβέρνηση και ειδικά η γενική γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης την ενδεχόμενη μερική ή ολική παύση κυκλοφορίας των περιφερειακών εφημερίδων που υπάγονται στο καθεστώς των κρατικών δημοσιεύσεων και άρα δεν θα προβλέπονται κυρώσεις.  

Η αναστολή τυχόν κυκλοφορίας ισχύει από τις 28 Ιουνίου 2015 (ημέρα έκδοσης ΠΝΠ) και για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αποκατάσταση της τραπεζικής λειτουργίας και των συναλλαγών με βάση την αρχή της επιείκειας.  

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της η γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αναφέρει ότι «δεδομένης της  πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 65/ 28.06.2015) για την Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας καθώς και της αναφοράς του Ν 3548 στο άρθρο 2, παρ. 2, στοιχείο γ’ περί των εκτάκτων ανάγκων και της ανωτέρας βίας (γενική αρχή δικαίου), προκύπτει ότι συνεπεία απρόβλεπτου γεγονότος έχουν διαμορφωθεί αντικειμενικές δυσχέρειες ως προς την προμήθεια χάρτου ή εν γένει τα στάδια εκτύπωσης εφημερίδων». 

 Η κίνηση της κυβέρνησης θεωρήθηκε επιβεβλημένη λόγω των απρόβλεπτων εξελίξεων και με αυτή την απόφαση αντιμετωπίζεται ένα μείζον πρόβλημα, δηλ. η έλλειψη χαρτιού, κυρίως του περιφερειακού τύπου. Διευκρινήσεις Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 

 Η σημερινή ανακοίνωση της Γ.Γ.Ε.Ε. αποτελεί απάντηση στα αιτήματα που έχουν απευθύνει εκπρόσωποι των Ενώσεων των  ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών  και  τοπικών εφημερίδων, που υπάγονται στο καθεστώς του Ν.3458/2007. 

Συνεπώς:

 1-    Αφορά αποκλειστικά τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές  και  τοπικές εφημερίδες. 

2-    Κατά κανένα τρόπο δεν προεξοφλεί  ότι θα υπάρξει έλλειψη χαρτιού.

 3-    Είναι ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ της εύρυθμης λειτουργίας  των εφημερίδων, τις οποίες αφορά. 

Επομένως κάθε αναφορά στον εθνικό τύπο ή σε πιθανολογούμενες ελλείψεις αποτελεί εικασία. 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button