«Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος»

Ο Δήμος Αβδήρων με την υπ. αριθμ. 13655/06-07-2015 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 73ΧΤΩ6Γ-Η2Λ) του Δημάρχου Αβδήρων ανακοινώνει την Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 171/2015 (ΑΔΑ: 7Γ04Ω6Γ-3Ι5) απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε την εκποίηση των παρακάτω οικοπέδων στον Οικισμό Πόρτο Λάγος σε αστέγους και γενικά οικονομικώς αδύναμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Αβδήρων, χωρίς δημοπρασία και με καταβολή μειωμένου τιμήματος σε πέντε ετήσιες δόσεις, προκειμένου να ανεγείρουν οικοδομή για την στέγασή τους:

Ο Δήμος Αβδήρων με την υπ. αριθμ. 13655/06-07-2015 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 73ΧΤΩ6Γ-Η2Λ) του Δημάρχου Αβδήρων ανακοινώνει την Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 171/2015 (ΑΔΑ: 7Γ04Ω6Γ-3Ι5) απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε την εκποίηση των παρακάτω οικοπέδων στον Οικισμό Πόρτο Λάγος σε αστέγους και γενικά οικονομικώς αδύναμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Αβδήρων, χωρίς δημοπρασία και με καταβολή μειωμένου τιμήματος σε πέντε ετήσιες δόσεις, προκειμένου να ανεγείρουν οικοδομή για την στέγασή τους:

στο Ο.Τ. 2 τα με αριθ. 7, 8, 9, 10, 11 και 12.

στο ΟΤ 3 τα με αριθ. 22, 28 και 29.

στο Ο.Τ. 19 τα με αριθ. 230 και 231.

στο Ο.Τ. 14 τα με αριθ. 145, 146, 147, 148, 149 και 150.

στο  Ο.Τ. 17 τα με αριθ. 207 και 208.

στο Ο.Τ. 33 με αριθ. 405.

Με την υπ’ αριθ. 174/2015 (ΑΔΑ: Ω9Ν5Ω6Γ-ΧΘ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εκποίηση των οικοπέδων χωρίς δημοπρασία.

Όσοι από τους δημότες του Δήμου Αβδήρων καλύπτουν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να προσέλθουν στον Δήμο Αβδήρων (Γενισέα), στο Δημαρχείο, στο γραφείο πρωτοκόλλου, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015.

Τα σχετικά δικαιολογητικά και οι όροι – προϋποθέσεις περιλαμβάνονται αναλυτικά στην υπ. αριθμ. 13655/06-07-2015 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 73ΧΤΩ6Γ-Η2Λ) του Δημάρχου Αβδήρων (http://www.avdera.gr ).

Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εκποίηση των οικοπέδων χωρίς δημοπρασία περιλαμβάνονται αναλυτικά και στην υπ’ αριθ. 174/2015 (ΑΔΑ: Ω9Ν5Ω6Γ-ΧΘ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button