Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. αφού ενημερώθηκε σήμερα για την απόφαση του Διοικητή της  4ης ΥΠΕ κ. Γ. Καλτσίδη, που διατάσσει την αναστολή της εφαρμογής του νέου Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρουο οποίος έχει ήδη υλοποιηθεί   με   το   υπ’ αριθμ.  538/25-9-2014  έγγραφο    του  Υπουργείου  Υγείας,

 

αποφάσισε

να καταγγείλει την απόφαση αυτή  που συνιστά παράβαση καθήκοντος για τον εκδότη της, επειδή:

Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. αφού ενημερώθηκε σήμερα για την απόφαση του Διοικητή της  4ης ΥΠΕ κ. Γ. Καλτσίδη, που διατάσσει την αναστολή της εφαρμογής του νέου Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρουο οποίος έχει ήδη υλοποιηθεί   με   το   υπ’ αριθμ.  538/25-9-2014  έγγραφο    του  Υπουργείου  Υγείας,

 

αποφάσισε

να καταγγείλει την απόφαση αυτή  που συνιστά παράβαση καθήκοντος για τον εκδότη της, επειδή:

α)  Είναι  κατάφορα αντίθετη στην απαγόρευση, κατά την προεκλογική περίοδο, της οποιασδήποτε διοικητικής μεταβολής στο δημόσιο (α. 28 παρ. 1 ν. 2190/1994) και συνεπώς είναι μη εκτελεστή. 

β) Αναφέρεται εντελώς αόριστα και άρα αναιτιολόγητα σε κάποια «νομικά προβλήματα» λόγω των οποίων επιτάσσει την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, γεγονός ευθέως αντίθετο με τον ισχύοντα οργανισμό (ΦΕΚ 1156/2.Β/10-4-2012) και

γ)    Η επιστροφή στην αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία των ομοειδών κλινικών θα οδηγήσει στην προηγούμενη υποβαθμισμένη λειτουργία του Π.Γ.Ν.Ε., με προφανή προβλήματα στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών και φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος του Δ.Π.Θ., θέτοντας υπό αμφισβήτηση την βιωσιμότητα του.

   Για όλα τα παραπάνω η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ.  ΖΗΤΑ την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της μη σύννομης απόφασης του Διοικητή της  4ης ΥΠΕ κ. Γ. Καλτσίδη και τη ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ της από τον Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε.

 

 

                                                                                     Από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.

 

                                                                                            Κομοτηνή 15-1-2015

Σχετικά Άρθρα

Back to top button