Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Θέμα 1ο: Εισήγηση για τιμητική διάκριση για τον εορτασμό των 50 χρόνων των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι.

Εισηγήτρια:Αριστέα Αλατά – Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Θέμα 1ο: Εισήγηση για τιμητική διάκριση για τον εορτασμό των 50 χρόνων των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι.

Εισηγήτρια:Αριστέα Αλατά – Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Θέμα 2ο: Εισήγηση για την επετειακή έκδοση βιβλίου για τον εορτασμό των 50 χρόνων των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι.

Εισηγήτρια:Αριστέα Αλατά – Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Θέμα 3ο:  Εισήγηση για την προβολή των 50 χρόνων από το ένθετο “Ταξίδι” του Έθνους της Κυριακής

Εισηγήτρια:Αριστέα Αλατά – Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Θέμα 4ο:  Μεταβολή βιβλίων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε Γ΄ Κατηγορίας

Εισηγητής:Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο: Ανάθεση σε λογιστικό γραφείο της επίβλεψης και εποπτείας του λογιστηρίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο: Προτάσεις Ανάληψης Δέσμευσης

Εισηγητής:Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο: Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015 – 2019

Εισηγητής: Ιωάννα Καρολίδου, διευθύντρια του Ν.Π.

Θέμα 9ο: Νομική εκπροσώπηση του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και εξουσιοδότηση πληρεξούσιων δικηγόρων

Εισηγητής: Ιωάννα Καρολίδου, διευθύντρια του Ν.Π.

Θέμα 10ο :Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής:Ιωάννα Καρολίδου, διευθύντρια του Ν.Π.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button