Εκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου

Εκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Τοπείρου θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2015.

2. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει ως μέλος στην Επιτροπή Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του άρθρου 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 (κατόπιν κληρώσεως).

Εκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Τοπείρου θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2015.

2. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει ως μέλος στην Επιτροπή Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του άρθρου 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 (κατόπιν κληρώσεως).

3. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει ως μέλος στην Επιτροπή Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης από το ποσό 5.869,40Ε πλέον Φ.Π.Α. και άνω, του άρθρο 16 Π.Δ. 171/87 (κατόπιν κληρώσεως).

4. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων .

5. Έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής για την κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των υποψηφίων κομμάτων για τις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

6. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ν.Ξάνθης και δεν εξοφλήθηκαν.

7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχής”.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών. 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολυχρονιάδου Ελένη

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button