Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΑ-Θ

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 19 Ιανουαρίου, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 στο αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού  Κέντρου Κομοτηνής,  Μαρασλή & Πύργου γωνίας 1, Κομοτηνή  (δίπλα στο ξενοδοχείο Ανατόλια) .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

 

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 19 Ιανουαρίου, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 στο αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού  Κέντρου Κομοτηνής,  Μαρασλή & Πύργου γωνίας 1, Κομοτηνή  (δίπλα στο ξενοδοχείο Ανατόλια) .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΑΜΘ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

1.1       Εγκριση του θεωρημένου  Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2015,  των Δασικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου.Εισηγητής :O Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Ν. Εβρου κ. Χρήστος Τρομπούκης.

1.2       Εγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας  και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2015, της Δ/νσης  Δασών Ν. Ροδόπης .Εισηγήτρια: Η Δ/τρια της Δ/νσης Δασών Ν Ροδόπης κα. Μαρίνα Γκοτσαρίδου.

1.3       Εγκριση Προγράμματος εκτέλεσης Έργων και Εργασιών Δημόσιας  και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2015, της Δ/νσης  Δασών Ν. Ξάνθης .Εισηγητής:Ο Δ/ντης Δασών  Ξάνθης  κ. Νίκος Μαραγκός.

1.4       Έγκριση Προγράμματος Δασικών Έργων και Εργασιών του Π.Δ. Ε έτους 2015, της Δ/νσης  Αναδασώσεων  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.Εισηγητής : Ο Αν. Δ/ντης  Αναδασώσεων  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Νικόλαος Καρανικολίδης.

1.5       Εγκριση Προγράμματος Δασικών  Έργων και Εργασιών Δημόσιας  και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2015, της Δ/νσης  Δασών Ν. Καβάλας .Εισηγήτρια: Η υπάλληλος της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας κα Μ. Χατζηδημητρίου.

1.6       Εγκριση Προγράμματος Δασικών  Έργων και Εργασιών Δημόσιας  και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2015, της Δ/νσης  Δασών Ν. Δράμας.Εισηγήτρια: Η  Αν. Δ/τρια της Δ/νσης Δασών Δράμας κ. Σοφία Θεοδωρίδου

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1       Έγκριση 1ης τροποποίησης του  Προϋπολογισμού και ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2015.Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2.2       Έγκριση Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σύμβαση εργασίας Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για το έτος 2015. Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

2.3       Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση εγγυητικής επιστολήςΕισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτσ

 

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1       ΄Εγκριση  προσφυγής σε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών Στατικής Φύλαξης του Κεντρικού Κτιρίου της Περιφέρειας (Γ.Κακουλίδου 1, Κομοτηνή).Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. ΄Αγγελος  Αντωνιάδης.

3.2       Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου.Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτσ

3.3       Εγκριση πρακτικού Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) έτους 2015, για  τις ανάγκες της  ΠΕ Ξάνθης.Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης.

3.4       Εγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό  εκπροσώπων της ΠΑΜ-Θ για υπηρεσιακούς λόγους.Εισηγητής: O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Μιχαήλ Αμοιρίδης

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4.1       Εγκριση σύναψης και σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης  του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης / Π. Ε. Δράμας  και του Δήμου Προσοτσάνης,  που αφορά  την υλοποίηση του  έργου: “Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας και εξοπλισμός ΑΜΕΑ αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης”, το οποίο  θα χρηματοδοτηθεί από τη Σ.Α.Τ.Α. /2014 του Δήμου Προσοτσάνης ο οποίος είναι και φορέας υλοποίησης του έργου.Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

 

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

5.1       Oρισμός   εκπροσώπου  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων” αρμοδιότητας του B΄Λ/Τ  Πόρτο Λάγος .Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ κ. Κων/νος Αντωνιάδης.                                                                    

5.2       Ορισμός εκπροσώπου  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση  επιτροπής  αρμοδιότητας του B΄Λ / Τ  Πόρτο Λάγος .Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ κ. Κων/νος Αντωνιάδης.                   

Σχετικά Άρθρα

Back to top button