Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στις 19 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

1ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” και της συμπληρωματικής σύμβασης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στις 19 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

1ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” και της συμπληρωματικής σύμβασης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ :    Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ” εργολαβία: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ” (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη) (θέμα εξ αναβολής)

3ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ” (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

4ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

5ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

6ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κανονιστικής απόφασης για το καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

7ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κανονιστικής απόφασης για το καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

8ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πατριάρχου Κυρίλλου 3Α (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

9ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των με αριθμό 33/2014 και 34/2014 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθ.1/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨Κέντρο Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης” σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

11ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη παράταση – τροποποίηση σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της Ανώνυμης Εταιρία “Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ Ορκωτών Λογιστών” (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

12ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

13ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τα άρθρα 64 παρ.14 & 67 παρ.1 του ΠΔ28/80 για το έτος 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

14ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτηρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο

15ο ΘΕΜΑ :  Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

16ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του Σ.Γ του Δ (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

17ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του Ι.Α. του Κ (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή) 18ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του Ν.Κ του Ν (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

19ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία) (θέμα εξ αναβολής).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button