Στη δημιουργία μονάδας παραγωγής προϊόντων στεγανοποίησης με τη χρήση γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού (Geosynthetic Clay Liner-GCL) προχώρησε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, ΠΛΑΘ+1,11% σε μια προσπάθεια να διευρύνει  περαιτέρω τη γκάμα των προϊόντων του στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων.

Η νέα μονάδα παραγωγής θα λειτουργεί από την εταιρεία Thrace-Eurobent A.B.E.E., στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν η Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. με ποσοστό 51% και η Eurobent Sp. zo.o. με ποσοστό 49%.

Στη δημιουργία μονάδας παραγωγής προϊόντων στεγανοποίησης με τη χρήση γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού (Geosynthetic Clay Liner-GCL) προχώρησε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, ΠΛΑΘ+1,11% σε μια προσπάθεια να διευρύνει  περαιτέρω τη γκάμα των προϊόντων του στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων.

Η νέα μονάδα παραγωγής θα λειτουργεί από την εταιρεία Thrace-Eurobent A.B.E.E., στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν η Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. με ποσοστό 51% και η Eurobent Sp. zo.o. με ποσοστό 49%.

Η έδρα της Thrace-Eurobent A.B.E.E. και οι εγκαταστάσεις της θα βρίσκονται στην Ξάνθη και στα τέλη Φεβρουαρίου 2015 αναμένεται να ξεκινήσει η κανονική λειτουργία του εργοστασίου, εφόσον προηγουμένως έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμαστικές παραγωγές.

Τα παραγόμενα προϊόντα θα διατίθενται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.