ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ! ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ…

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ των μνημονίων που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση με εντολή της τρόικας έχει σοβαρές επιπτώσεις στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και οδυνηρές συνέπειες για τους πολίτες που καλούνται να επωμιστούν οικονομικά βάρη, σε μία περίοδο που φτώχεια και ανεργία χτυπούν «κόκκινο». Η συγκυβέρνηση όμως, για το μόνο που κόπτεται είναι πώς θα συνεχίσει την καταστροφική της πολιτική, ενώ και οι αιρετοί τηρούν σιγή ιχθύος για τα προβλήματα που γιγαντώνονται στους Δήμους.

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ των μνημονίων που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση με εντολή της τρόικας έχει σοβαρές επιπτώσεις στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και οδυνηρές συνέπειες για τους πολίτες που καλούνται να επωμιστούν οικονομικά βάρη, σε μία περίοδο που φτώχεια και ανεργία χτυπούν «κόκκινο». Η συγκυβέρνηση όμως, για το μόνο που κόπτεται είναι πώς θα συνεχίσει την καταστροφική της πολιτική, ενώ και οι αιρετοί τηρούν σιγή ιχθύος για τα προβλήματα που γιγαντώνονται στους Δήμους.

 

Οι ελλείψεις προσωπικού είναι τραγικές, λόγω της πλήρους αναστολής των προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού μέχρι το 2016, των συνταξιοδοτήσεων που αυξάνονται και της αντικατάστασης των μόνιμων υπαλλήλων με προσωπικό  που θα απασχολείται με ελαστικές σχέσεις εργασίας και περιορισμένη διάρκεια εντασσόμενο σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (όπως τα ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). Υπηρεσίες δε, όπως  αυτές της Καθαριότητας και του Πρασίνου, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και οι Κοινωνικές Δομές βρίσκονται στα όρια της διάλυσης ελλείψει προσωπικού και κονδυλίων.

 

Το «ΜΑΡΜΑΡΟ» πληρώνουν οι εναπομείναντες εργαζόμενοι και οι πολίτες, καθώς πρόκειται για υπηρεσίες αιχμής στην εξυπηρέτηση του Δημότη. Ενδεικτικό είναι πώς οι υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων λειτουργούν τις περισσότερες φορές με κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων, αλλά και των Δημοτών, αφού για να διεκπεραιωθεί το έργο χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που δεν συντηρείται επαρκώς, τα οχήματα κινούνται με φθαρμένα ελαστικά, ενώ το προσωπικό αναγκάζεται σε υπερεργασία. Σε πολλούς δήμους αυξάνονται οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης αλλά αυτό δεν λύνει τα προβλήματα.

 

Εμπαίζοντας Δημότες και εργαζομένους η συγκυβέρνηση έχει το θράσος να μιλάει για κάλυψη όλων… των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων. Πρόκειται για αστειότητες. Ένα μικρό ποσοστό των οικογενειών που έχουν ανάγκη καλύπτεται, ενώ η τακτική της έχει οδηγήσει στην απαξίωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών με πλείστα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο και την ασφάλεια των παιδιών. Η τεράστια έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των προϋποθέσεων ασφαλείας και υγιεινής που ο ίδιος ο Νόμος προβλέπει.

Γνωρίζουν οι πάντες πως, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω κρίσης, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων «στοιβάζονται» υπεράριθμα παιδιά σε ακατάλληλους και μη επαρκείς χώρους και χωρίς το προβλεπόμενο από το Νόμο παιδαγωγικό προσωπικό, με ότι αυτό συνεπάγεται.

 

Η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι μόνο κάποιες από τις υπηρεσίες «αιχμής» στην εξυπηρέτηση του Δημότη. Η κυβέρνηση όμως εσκεμμένα, χρόνια τώρα, τις απαξιώνει και τις υποβαθμίζει λειτουργικά με απώτερο σκοπό την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού τους χαρακτήρα και εν τέλει την ιδιωτικοποίηση τους.

 

Για την κατάσταση αυτή, όλοι οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες και οι Αιρετοί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λογοδοτήσουν στους πολίτες που στερούνται των κοινωνικών υπηρεσιών σε μία περίοδο που τις έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη.

 

Ως ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ πήραμε και θα πάρουμε και στο μέλλον πρωτοβουλίες προάσπισης των υπηρεσιών αλλά και του αυτονόητου δικαιώματος των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση σε δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες. Κρούουμε όμως τον κώδωνα του κινδύνου. Και επειδή και στο πρόσφατο παρελθόν αποδείχτηκε πως μόνο όταν το κακό συμβεί εμφανίζεται η «ετοιμότητα» των αρμοδίων, αλλά και η αυστηρότητα των ελεγκτικών μηχανισμών που έχουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν, καλούμε τους πάντες, ειδικά όμως τη συγκυβέρνηση και τους αιρετούς να αντιμετωπίσουν τώρα τα προβλήματα των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων που βρίσκονται σε οριακό σημείο.

 

Μόνη λύση είναι η επαρκής χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών αλλά και η άρση της απαγόρευσης πρόσληψης προσωπικού, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες αιχμής και κοινωνικού ενδιαφέροντος, προκειμένου ο Δημότης επιτέλους να έχει πρόσβαση σε δωρεάν, Δημόσιες, ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button