Συνεδριάζει την Πέμπτη και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθηςστο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Μανά Αικατερίνη)

Συνεδριάζει την Πέμπτη και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθηςστο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Μανά Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ» (Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΣΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (Μανά Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

07ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

08ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση 4ου ΑΠ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

09ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

10ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

11ο ΘΕΜΑ :   Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 13 του Ν.3013/2002 (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης)

12ο ΘΕΜΑ :   Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων (εισηγητής Μπαμπάτσος Αθανάσιος)

13ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής για προμήθειες που αφορούν το έτος 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

14ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής που αφορούν το έτος 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

15ο ΘΕΜΑ :   20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

16ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός αριθμού μαθητών και ειδικοτήτων της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Ξάνθης, προκειμένου να απασχοληθούν στο Δήμο Ξάνθης για πρακτική άσκηση (εισηγήτρια Βασιλούδη Δέσποινα)

17ο ΘΕΜΑ :   Επέκταση της Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης, στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

18ο ΘΕΜΑ :   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Παυλίδης Σάββας)

19ο ΘΕΜΑ :   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Ξάνθης και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ)

20ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιστροφή του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων σε ιδιοκτήτη καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

21ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της Π.Σ. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

22ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.1 περ.δ του Ν.3463/06 (εισηγήτρια Σαρροπούλου Σιμέλα)

23ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ