ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ του 2ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου “Ιστορία Δομικών Κατασκευών”

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και ο Δήμος Ξάνθης, με την ολοκλήρωση του «2ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου της Ιστορίας Δομικών Κατασκευών», η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί τους εισηγητές/-τριες  και όσους/-ες παρακολούθησαν τις εργασίες του.

 

Οι πολυάριθμες ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν, κάλυψαν θεματικά το σύνολο των επιστημονικών ενοτήτων του συνεδρίου με θεωρητικές προσεγγίσεις και  υποδειγματικές εφαρμογές.

Παρουσιάστηκαν 51 ανακοινώσεις σε 8 συνεδρίες τις οποίες παρακολούθησαν

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και ο Δήμος Ξάνθης, με την ολοκλήρωση του «2ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου της Ιστορίας Δομικών Κατασκευών», η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί τους εισηγητές/-τριες  και όσους/-ες παρακολούθησαν τις εργασίες του.

 

Οι πολυάριθμες ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν, κάλυψαν θεματικά το σύνολο των επιστημονικών ενοτήτων του συνεδρίου με θεωρητικές προσεγγίσεις και  υποδειγματικές εφαρμογές.

Παρουσιάστηκαν 51 ανακοινώσεις σε 8 συνεδρίες τις οποίες παρακολούθησαν

320 άτομα. Το σύνολο των παρουσιάσεων των εισηγήσεων και οι συζητήσεις διήρκεσαν 25 ώρες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων και τα ονόματα των εισηγητών υπάρχουν στο http://infoidk.arch.duth.gr/

Στην κατεύθυνση εμπλουτισμού του προβληματισμού και συνέχειας της σχετικής επιστημονικής έκφρασης, η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου θα στρατευτεί για την έκδοση των πρακτικών και την προετοιμασία του 3ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή συνέταξε το παρακάτω κείμενο συμπερασμάτων το οποίο αποτελεί σύνοψη του συνόλου των ανακοινώσεων και του προβληματισμού που αναπτύχθηκε.

 

 

 1. Απαιτείται μια πολυπαραμετρική – ολιστικήπροσέγγιση, ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη Ανάλυση – Αξιολόγηση – Προστασία – Ανάδειξη – Επανάχρηση των κατασκευών του παρελθόντος.
 2. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η διεπιστημονικότηταως μέθοδος συνυφαίνει τις σημαντικότητες της δομημένης ύλης με τις πολιτικές,  οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. Το αντικείμενο της εξέτασης είναι οι δομικές κατασκευές –ως μεμονωμένα αντικείμενα ή ως σύνολα- τη στιγμή της δημιουργίας τους και της κατοπινής ύπαρξής τους.
 3. Η επιλογή και ανάδειξη ως ιστορικών κατασκευών, λίγων αντικειμένων από την απειρία των δομημάτων, συντελείται είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, βάσει της γνώσης, των φιλοσοφικών και υπαρξιακών αναζητήσεων ή σκοπιμοτήτων των ερευνητών, των πολιτειακών οργάνων και των οικονομικών παραγόντων οι οποίοι επιθυμούν διατήρηση και επανάχρηση ή όχι.
 4. Στο συνέδριό μας εκφράστηκε σε αξιοσημείωτο βαθμό η διιστορική εξέταση επιλεγμένων δομημάτων κάτω από το πρίσμα διαφορετικών γνωστικών περιοχών.
 5. Παρουσιάστηκε πλήθος νέων πληροφοριών και αναλύσεων που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον ιστοριογραφικό θησαυρό.
 6. Σε πολλές εισηγήσεις, οι καταγραφές και αναλύσεις ιστορικών κατασκευών συνδέθηκαν με προτάσεις για την προστασία των δομημένων μαρτυριών του πολιτισμού και ταυτόχρονα παρείχαν προτάσεις συντήρησης – αποκατάστασης – ενίσχυσης – ανάδειξης με ιστορικές ή καινοτόμες τεχνολογίες και ιστορικά ή νέα υλικά. Οι κατασκευές συνδέθηκαν με το κοινωνικό πλαίσιο της ύπαρξής τους.      
 7. Δόθηκαν ερεθίσματα για την ικανοποίηση νέων κοινωνικών αξιών, για την προστασία του περιβάλλοντος από τις βλαβερές επιπτώσεις της σύγχρονης δομικής δραστηριότητας και για την αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης σε επαναχρησιμοποιούμενα κτήρια, γνώση η οποία οφείλει να αξιοποιηθεί και στις νέες κατασκευές.
 8. Το συνέδριο απασχόλησαν η συστηματική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία των ιστορικών δομικών κατασκευών, καθώς και η αξιοποίηση της δομικής ιστοριογραφίας στις σύγχρονες επεμβάσεις.
 9. Καταγράφηκε με χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή δομική ιστοριογραφία, ότι η θεωρητική σκέψηκαι ανάλυση εξελίσσεται και επιβεβαιώνεται από τις εφαρμογές της, και ότι τεχνολογικές καινοτομίες οδηγούν σε διατυπώσεις φιλοσοφικές, μαθηματικές, μορφολογικές και αισθητικές.
 10. Παρουσιάστηκαν ακόμη πιο εκτεταμένες διεπιστημονικές πτυχές, νέες μέθοδοι και νέα εργαλεία, σε σύγκριση με το προηγούμενο συνέδριο. Αναμένουμε, στο μέλλον να παρουσιαστούν επιπλέον καινοτομίες στη θεωρία και στην εφαρμογή, που παραμένουν σήμερα άγνωστες.
 11. Καταγράφηκε πλούτος – ποικιλία απόψεων και το συνέδριο ξανοίχτηκε σε νέες παραμέτρους σχεδιασμού και κατασκευής.
 12. Εντυπωσιακές ήταν οι πολύμορφες επιλογές τεκμηρίωσης και προστασίας.

           Η Οργανωτική Επιτροπή

            Δημοτικό Αμφιθέατρο,

               ΞΑΝΘΗ, 7/12/14

Σχετικά Άρθρα

Back to top button