Με αφορμή αναληθή και παραπλανητικά δημοσιεύματα στον τοπικό έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο και αντίστοιχη ειδησεογραφία σε τηλεοπτικές εκπομπές τοπικού καναλιού, που στόχο έχουν να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώμη ως προς το θέμα της παραχώρησης της χρήσης του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) από το Δήμο Τοπείρου προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) προκειμένου να εκτελεσθεί το εγκεκριμένο έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με αφορμή αναληθή και παραπλανητικά δημοσιεύματα στον τοπικό έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο και αντίστοιχη ειδησεογραφία σε τηλεοπτικές εκπομπές τοπικού καναλιού, που στόχο έχουν να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώμη ως προς το θέμα της παραχώρησης της χρήσης του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) από το Δήμο Τοπείρου προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) προκειμένου να εκτελεσθεί το εγκεκριμένο έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

          Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου με την υπ΄αριθμ. 38/26-03-2014 απόφασή του και κατόπιν αιτήσεως του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, αποφάσισε για την υλοποίηση του παραπάνω έργου: 1.  Την παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για το έτος 2014 με αναδρομική ισχύ από 1-1-2014. 2. Την παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για επτά έτη (έως την 31-12-2021)  με τη δέσμευση ότι δύναται να παραχωρηθεί εκ νέου ο χώρος προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ για όσο διάστημα απαιτείται, εφόσον δοθεί ανταπόδοση για την χρήση του χώρου, η οποία προτείνεται να ανέρχεται στο ύψος των τελών καθαριότητας (248.752,70 ευρώ). Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης με την υπ΄αριθμ. 16/08-04-2014 απόφασή του αποδέχθηκε την παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για το έτος 2014, αλλά δεν αποδέχθηκε τον όρο της ανταπόδοσης των τελών ποσού 248.752,70 ευρώ για την παραχώρηση της χρήσης για επτά έτη (έως την 31-12-2021). Στη συνέχεια και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1089/30-10-2014 έγγραφό του, μας απέστειλε την υπ΄αριθμ. 26/20-10-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, με την οποία αποφασίσθηκε να ζητηθεί εκ νέου από το Δήμο Τοπείρου η παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για επτά χρόνια και να αποδοθούν στο Δήμο τα νόμιμα αντισταθμιστικά οφέλη.

Κατόπιν τούτων το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 161/27-11-2014 απόφασή του παραχώρησε τη χρήση του ΧΥΤΑ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης για επτά έτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν, που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής, που επιβαρύνονται ανυπολόγιστα από τη λειτουργία του εν λόγω ΧΥΤΑ στην περιοχή τους και να προστατέψουν και αποκαταστήσουν το περιβάλλον, κατά το δυνατόν,  από την  υποβάθμιση που υπέστη και θα υποστεί στο άμεσο μέλλον. Η επιβολή και ο αυστηρός έλεγχος της υλοποίησης των τεθέντων όρων από το Δήμο Τοπείρου είναι στοιχειώδης υποχρέωσή μας προς τους δημότες μας για την προστασία των ανεκτίμητων αγαθών της υγείας τους και του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται.  

          Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Τοπείρου εφόσον διασφαλιστεί εγγράφως ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ.161/27-11-2014 απόφασή του, παραχωρεί τη χρήση του ΧΥΤΑ όπως προβλέπεται από τους όρους υλοποίησης του έργου.