Σε εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο “Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – 1ο Υποέργο» η Περιφέρεια ΑΜ-Θ. ολοκλήρωσε την προμήθεια 35 απορριμματοφόρων οχημάτων και 4.000 μπλε κάδων ανακύκλωσης συνολικού κόστους4,3 εκ. € για λογαριασμό του δικαιούχου Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης «ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ».

Σε εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο “Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – 1ο Υποέργο» η Περιφέρεια ΑΜ-Θ. ολοκλήρωσε την προμήθεια 35 απορριμματοφόρων οχημάτων και 4.000 μπλε κάδων ανακύκλωσης συνολικού κόστους4,3 εκ. € για λογαριασμό του δικαιούχου Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης «ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ».

Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007–2013» και αποσκοπεί στην συμπλήρωση των ήδη υφισταμένων υποδομών των ΚΔΑΥ της Περιφέρειας ΑΜΘ, που έχουν κατασκευαστεί στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ως ΦΟΔιΣΑ της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της ΑΜ-Θ, .

            Τον εξοπλισμό αυτό, ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης ΑΜΘ – ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα τον διαθέσει για την λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών που εκτελεί σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ με γνώμονα την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η παράδοση, σε συνεργασία με την ΠΑΜ-Θ, θα λάβει χώρα την Δευτέρα 8/12/2014 στις 11:00π.μ. στο εργοτάξιο της πρώην ΔΕΣΕ έναντι της Σχολής Αστυφυλάκων.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης