Σύμφωνα με την αριθ. 300/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,  κάνουμε γνωστό στους δημότες μας ότι όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, μπορούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου να υποβάλουν αίτηση  με αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ προκειμένου να τύχουν έκπτωση 20% στα Δημοτικά Τέλη για το έτος 2015.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν :

α) για τους κατοίκους των Δημοτικών κοινοτήτων Ευμοίρου και Κιμμερίων στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα,

Σύμφωνα με την αριθ. 300/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,  κάνουμε γνωστό στους δημότες μας ότι όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, μπορούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου να υποβάλουν αίτηση  με αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ προκειμένου να τύχουν έκπτωση 20% στα Δημοτικά Τέλη για το έτος 2015.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν :

α) για τους κατοίκους των Δημοτικών κοινοτήτων Ευμοίρου και Κιμμερίων στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα,

β) για τους κατοίκους της Δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης στο Δημοτικό κατάστημα Σταυρούπολης και

γ) για τους κατοίκους της Δημοτικής κοινότητας Ξάνθης στο γρα