Την Τετάρτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Την  Τετάρτη και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

 

ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

Την  Τετάρτη και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

 

ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 2o : Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση με εφαπαξ καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 3o : Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

ΘΕΜΑ 4o : Κατάρτιση των όρων, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και Επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου “Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Ξάνθης” (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).

ΘΕΜΑ 5o : Κατάρτιση των όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την υλοποίηση της πράξης “Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ξάνθης”(ψηφιακή σύγκλιση)(εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη

ΘΕΜΑ 6o : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγήτρια :Βασιλική Τσιπούρη)

Σχετικά Άρθρα

Back to top button