Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 14.00 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Αναλυτικά τα θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

 

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση με εφαπαξ καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

 

Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 14.00 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Αναλυτικά τα θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

 

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση με εφαπαξ καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

 

ΘΕΜΑ 3Ο: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του Ισογείου κτιρίου στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δαγκλή 1- Πλατεία Δημοκρατίας (εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

 

ΘΕΜΑ 4Ο: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων εκμίσθωσης του τμήματος του υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 2.020 τ.μ. (εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

 

ΘΕΜΑ 5Ο: Λήψη απόφασης για προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

 

ΘΕΜΑ 6Ο: Λήψη απόφασης για προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2015 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

 

ΘΕΜΑ 7Ο: Μερική ή ολική ανάκληση δέσμευσης των προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014 (εισηγήτρια: Ζούρα Ιουλία).

 

ΘΕΜΑ 8Ο: Μερική ανάκληση δέσμευσης της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014 (εισηγήτρια : Ιουλία Ζούρα)

 

ΘΕΜΑ 9Ο: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια :Ιουλία Ζούρα).

 

ΘΕΜΑ 10Ο: Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

 

ΘΕΜΑ 11Ο: Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

 

ΘΕΜΑ 12Ο: Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

 

ΘΕΜΑ 13Ο :Απόδοση παγίας προκαταβολής (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

 

ΘΕΜΑ 14ο: Κατάρτιση των όρων, Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

 

ΘΕΜΑ 15Ο: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκομίστηκε στο διαγωνισμό του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» από τη μειοδότρια ΜΟΛΩΖΗΣ Δ.-ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 16Ο: Αποδοχή δωρεάς οχήματος –λεωφορείου 14 θέσεων από την υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 17Ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 09 Μαρτίου 2015 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής :Ιωάννης Λάμπρου).

 

ΘΕΜΑ 18Ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 09 Μαρτίου 2015 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).

 

ΘΕΜΑ 19Ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 20 Μαΐου 2015 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).

 

ΘΕΜΑ 20ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 23 Οκτωβρίου 2015 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

 

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου από Δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης (άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/10) ενώπιον του Μονομελούς Πλη/κείου Ξάνθης.

 

ΘΕΜΑ 22Ο:Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγήτρια :Βασιλική Τσιπούρη)

 

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button