Δύο συνεδριάσεις στο Κέντρου Πολιτισμού

Η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Επίσης τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Θέμα 1ο: Απαλλαγή διδάκτρων τροφίμων της Μονής Αγίας Ειρήνης

Εισηγήτρια: Σοφία Πανδρακλάκη, Προϊστάμενη Τμήματος Πολιτισμού

 

Θέμα 2ο: Παραχώρηση ή μη χώρων του Ν.Π. σε τρίτους

Εισηγήτρια: Ιωάννα Καρολίδου, διευθύντρια του Ν.Π.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την πάγια προκαταβολή

Εισηγήτρια: Μαρία Αρβανιτίδου, υπάλληλος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Θέμα 4ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αυξημένων εποχιακών αναγκών κατά την διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2015.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Θέμα 5ο: Ανατροπή δεσμεύσεων πιστώσεων

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Θέμα 6ο: 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Θέμα 7ο: Εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας περί διαγραφής χρεών οφειλετών του Ωδείου, Σχολής Χορού και Προπαιδείας σχολικού έτους 2013-2014

Εισηγητής: Βασίλειος Κακουλιάδης, Ταμίας του Ν.Π.

 

Θέμα 8ο: Προτάσεις Ανάληψης Δέσμευσης

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Θέμα 9ο: Συνδρομή εφημερίδων έτους 2014

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button