Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Δευτέρα  24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

  1.    Έγκριση και διάθεση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού                  έτους 2014

2.   Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 2014.

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Δευτέρα  24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

  1.    Έγκριση και διάθεση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού                  έτους 2014

2.   Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 2014.

     3.    Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του δημ.ταμία.                  

4.  Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου    του 2014 (εννιαμήνου 2014).

5.    Καθορισμός τιμήματος Λαϊκής Αγοράς έτους 2014

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων των αγροκτημάτων Βανιάνου, Κοσσού, Πρασινάδας, Δεκάρχου, Κύρνου, Ορφανού, Μικροχωρίου, Κεντητής, Ευλάλου και Κρεμαστής.

7. Καθορισμός τελών άρδευσης .

 

                                                          Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button