Ερώτηση του βουλευτή Α’ Αθηνών Γιάννη Πανούση σχετικά με τα στοιχεία “σοκ” της έκθεσης της Unicef για την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

Οικονομικών,

Υγείας,

Εσωτερικών

 

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

Οικονομικών,

Υγείας,

Εσωτερικών

 

Η πρόσφατη Έκθεση του Ερευνητικού Κέντρου Innocenti της UNICEF, περιλαμβάνει ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία για το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο – τα στοιχεία όμως τα οποία αναφέρονται στην Ελλάδα, δεν είναι απλά ανησυχητικά αλλά σοκαριστικά. Ανάμεσα στις πολλές «πρωτιές» που κατέχει η χώρα μας στη συγκεκριμένη Έκθεση η οποία διεξήχθη σε 41 χώρες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που αναφέρουν ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα χωρών όπου η αύξηση της παιδικής φτώχειας σε σχέση με το έτος βάσης 2008, παρουσίασε αύξηση της τάξης του +50% (από 23% του 2008 έφθασε στο 40,5%, με μόνο την Ισλανδία να προηγείται ελάχιστα του δικού μας ποσοστού), ενώ το μέσο οικογενειακό εισόδημα των Ελληνικών νοικοκυριών το 2012 βυθίστηκε στα επίπεδα του 1998, παρουσιάζοντας απώλεια ανάπτυξης η οποία φθάνει στα 14 χρόνια – μακράν η μεγαλύτερη απώλεια σε σύγκριση με το σύνολο των χωρών της έρευνας. Να σημειωθεί επίσης η «πρωτιά» μας σε ότι αφορά τη μη ικανοποίηση από τη ζωή και την καθημερινή δυνατότητα πρόσβασης στη μάθηση, ενώ μεταξύ των 3 «πρώτων» βρίσκεται η χώρα μας στο καθημερινό στρες και στις περιπτώσεις που οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι τον τελευταίο χρόνο δεν είχαν χρήματα για τη διατροφή των ιδίων ή των οικογενειών τους.

 

Κατανοεί λοιπόν κανείς, ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν καταλυτικά επιχειρήματα απέναντι στις κατά καιρούς κυβερνητικές διακηρύξεις περί «ανάπτυξης», «ορθών πολιτικών επιλογών», κλπ. Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι είναι αδύνατον να θεωρηθεί ως «επιτυχημένη» η οποιαδήποτε πολιτική, έχει οδηγήσει στα αποτελέσματα αυτά. Δυστυχώς τα δεδομένα της έρευνας αποδεικνύουν με εντελώς ξεκάθαρο τρόπο, ότι έχουμε οδηγηθεί σε μία κατάσταση ανάκαμψης και σχετικής ευημερίας των «αριθμών» αλλά ανέχειας και οριακής επιβίωσης ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Επομένως, για «επιτυχία» δεν δικαιούται ουδείς να μιλάει.

 

Παράλληλα όμως, τα στοιχεία αυτά λογικά θα πρέπει να σημάνουν την άμεση κινητοποίηση της Κυβέρνησης με σκοπό την αναδιάρθρωση και την αποτελεσματική άσκηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής, για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της κρίσης. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν φαίνεται να υπάρχει κανενός είδους παρόμοια κινητοποίηση στο Κυβερνητικό επιτελείο και δίνεται η αίσθηση ότι η Κυβέρνηση απλά αναμένει τα στοιχεία της Έκθεσης να «ξεχαστούν» το συντομότερο δυνατόν.   

 

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.         Επιβεβαιώνονται ή διασταυρώνονται τα στοιχεία της ερευνητικής Έκθεσης της UNICEF, από αντίστοιχες εθνικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί (αν έχουν διεξαχθεί);

2.         Τί ακριβώς προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση, με σκοπό την αντιστροφή αυτής της εικόνας για τη χώρα μας; Ποια μέτρα στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής σκέφτεται να λάβει και σε τί χρόνο;

3.         Εάν το μέτρο «επιτυχίας» της ασκούμενης πολιτικής μιας χώρας, είναι αφ’ ενός η αξιοπρεπής διαβίωση και ευημερία των παιδιών και αφ’ ετέρου οι δυνατότητες απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων, πώς αξιολογεί η Κυβέρνηση τη μέχρι τώρα πολιτική της, με δεδομένο ότι τα στοιχεία της έρευνας αυτής καταδεικνύουν την ύπαρξη, όχι μόνο μίας αλλά περισσοτέρων «χαμένων γενιών» στο άμεσο μέλλον στη χώρα μας;   

  

                                                                                                        

                                                                                                          Ο Ερωτών Βουλευτής  

 

                                                                                                             Γιάννης Πανούσης 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button