Η βουλευτής ΔΗΜ.ΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή της επιδότησης του 12% στο κόστος εργασίας για τις ΜμΕ της Θράκης.

Η βουλευτής ΔΗΜ.ΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή της επιδότησης του 12% στο κόστος εργασίας για τις ΜμΕ της Θράκης. Η βουλευτής επισημαίνει ότι οι ΜμΕ της Θράκης, στηριζόμενες στην ευεργετική αυτή διάταξη, προγραμμάτισαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και τις επιμέρους παραμέτρους αυτών τα οποία όμως βλέπουν να ανατρέπονται με πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε τοπικό επίπεδο. Η βουλευτής υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η ανεργία που μαστίζει την περιοχή είναι εξαιρετικά μεγάλη, ότι η έλλειψη ρευστότητας, λόγω μη έγκαιρης καταβολής της επιδότησης, υποθηκεύει κάθε αναπτυξιακή διαδικασία στην περιοχή και ερωτά τους κκ. Υπουργούς σε ποιους παράγοντες οφείλεται η τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή της επιδότησης του κόστους εργασίας και που τοποθετείται χρονικά η επανενεργοποίησή της καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιας φορολογικής ρύθμισης για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει με την πλασματική κερδοφορία των επιχειρήσεων αυτών.

Ακολουθεί η ερώτηση:

 

Προς τους Υπουργούς

– Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

– Οικονομικών

– Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα:  Μεγάλη καθυστέρηση στη καταβολή της επιδότησης του 12% στο κόστος εργασίας για τις ΜμΕ της Θράκης

Η επιδότηση του 12% στο κόστος εργασίας για τις ΜμΕ της Θράκης έχει θεσμοθετηθεί από το 1976. Όμως, από το Α’ εξάμηνο του 2010 δεν καταβάλλεται με αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα ρευστότητας στις εν θέματι επιχειρήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της παρατεταμένης ύφεσης.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θράκης στηριζόμενες στην ευεργετική αυτή διάταξη, προγραμμάτισαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και τις επιμέρους παραμέτρους αυτών (κοστολόγηση, ύψος παραγωγής, αριθμό εργαζομένων κλπ) τα οποία όμως βλέπουν να ανατρέπονται  με πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, την επιδότηση αυτή την καταγράφουν στα φορολογούμενα έσοδά τους με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλασματική κερδοφορία η οποία και επιφέρει αντίστοιχη φορολόγηση. Οι επιχειρηματίες της περιοχής είναι ανάστατοι όπως και οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησής τους.

Επειδή:

 

-Η ανεργία που μαστίζει την περιοχή είναι εξαιρετικά μεγάλη με καταλυτικά διαβρωτικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή

-Οι ΜμΕ της Θράκης καταβάλλουν εξαιρετικά μεγάλες προσπάθειες να επιβιώσουν και να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική παραγωγή καθώς και να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας

-Η έλλειψη ρευστότητας, λόγω και της μη έγκαιρης καταβολής της επιδότησης, υποθηκεύει κάθε αναπτυξιακή διαδικασία στην περιοχή

-Κατά καιρούς, διατυπώνονται κυβερνητικές δεσμεύσεις για καταβολή οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και για συμψηφισμό των οφειλών αυτών με αντίστοιχες οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων  προς το κράτος

-Τα οικονομικά βάρη στην ελληνική επιχείρηση είναι ήδη μεγάλη και δεν επιδέχεται περαιτέρω αύξησης

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1) Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή της επιδότησης του κόστους εργασίας;

2) Που τοποθετείτε χρονικά την επανενεργοποίησή της;

3) Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιας φορολογικής ρύθμισης για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει με την πλασματική κερδοφορία των επιχειρήσεων αυτών;

 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη