Η κυκλοφοριακή μελέτη της Ξάνθης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης

Σήμερα και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί  η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Σήμερα και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί  η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 ΘΕΜΑ 1ο : Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον ΣΕΠΕΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, στην οδό Αμφεράου 38 στα Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης – Αριθ. Υπολογιστών: δώδεκα (12) (εισηγητής: Κρασούλης Ηλίας

 ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για παραμονή και τη διατήρηση περιπτέρων (εισηγητής : Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά)

 ΘΕΜΑ 3ο : Ενημέρωση μετά την εκπόνηση του Α’ σταδίου της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (εισήγητρια: Μανά Αικατερίνη)

 ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση για το 1ο στάδιο της μελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και γνωμοδότηση για τα θέματα που απαιτείται λήψη απόφασης για την έγκρισή του (εισηγήτρια: Μανά Αικατερίνη)

 

 Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Δήμαρχος Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button