Δύο συνεδριάσεις για το Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στις 20/10/2014

H τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη.

 Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :

 Θέμα 1ο : Απόδοση πάγιας προκαταβολής. Εισηγήτρια: Μαρία Αρβανιτίδου, υπάλληλος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.

 Θέμα 2ο: Ανατροπές δεσμεύσεων. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.

H τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη.

 Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :

 Θέμα 1ο : Απόδοση πάγιας προκαταβολής. Εισηγήτρια: Μαρία Αρβανιτίδου, υπάλληλος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.

 Θέμα 2ο: Ανατροπές δεσμεύσεων. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.

 Θέμα 3ο : Καθορισμός αντιτίμου χρήσης Δημοτικού Αμφιθεάτρου Ξάνθης. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 Θέμα 4ο : 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 Θέμα 3ο : Αντικατάσταση μελών επιτροπών 2014. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

 Θέμα 3ο: Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

  Επίσης τη ίδια ημέρα και ώρα 16.00 θα συζητηθεί το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. Εισηγητής : Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button