Η 15η Οκτωβρίου , Παγκόσμια ημέρα του <<λευκού μπαστουνιού>>είναι ημέρα αναφοράς αλλά και προβληματισμού και ευθύνης για τα χιλιάδες άτομα με τυφλότητα και μειωμένη όραση που καθημερινά δίνουν τον αγώνα τους όχι μόνο για την επιβίωση τους  αλλά και για τη διάκριση τους σε όλους τους τομείς της ζωής.

Το  λευκό μπαστούνισήμα κατατεθέν του τυφλού λειτουργεί ως στήριγμα, οδηγός, ανιχνευτής και δίνει στον τυφλό το αίσθημα της αυτονόμησης της ανεξαρτησίας και της μη εξάρτησης του από φυσικά πρόσωπα.

Η 15η Οκτωβρίου , Παγκόσμια ημέρα του <<λευκού μπαστουνιού>>είναι ημέρα αναφοράς αλλά και προβληματισμού και ευθύνης για τα χιλιάδες άτομα με τυφλότητα και μειωμένη όραση που καθημερινά δίνουν τον αγώνα τους όχι μόνο για την επιβίωση τους  αλλά και για τη διάκριση τους σε όλους τους τομείς της ζωής.

Το  λευκό μπαστούνισήμα κατατεθέν του τυφλού λειτουργεί ως στήριγμα, οδηγός, ανιχνευτής και δίνει στον τυφλό το αίσθημα της αυτονόμησης της ανεξαρτησίας και της μη εξάρτησης του από φυσικά πρόσωπα.

Παγκοσμίως το λευκό μπαστούνι στο χέρι του τυφλού στέλνει το μήνυμα της δύναμης και της προσπάθειας των ατόμων αυτών που μέσα από το σκοτάδι τους βρίσκουν το δρόμο του προορισμού και της καταξίωσης.

Το  λ ε υ κ ό   μ π α σ τ ο ύ ν ι  οδηγεί το μικρό μαθητή στο σχολείο, τον φοιτητή στο Πανεπιστήμιο, τον εργαζόμενο στην εργασία του, τον απόμαχο της ζωής στο χώρο ξεκούρασης και αναψυχής.

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης την ημέρα αυτή θέλουμε να επισημάνουμε την έννοια και την προσφορά του λευκού μπαστουνιού και να πούμε στην Πολιτεία και στην κοινωνία να σέβεται και να μη κλείνει το δρόμο του τυφλού.

 

Για το λόγο αυτό ζητούμε από τη νέα Δημοτική Αρχή και πιο συγκεκριμένα από την Επιτροπή ποιότητας ζωής να προσεχθούν τα εξής σημεία:

  • Αποκατάσταση των φθαρμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων που δημιουργούν ατυχήματα στα άτομα με αναπηρία και όχι μόνο.
  • Ελεύθερες τις κίτρινες λωρίδες των τυφλών χωρίς εμπόδια (τραπεζοκαθίσματα, μόνιμες εγκαταστάσεις,  γλάστρες αυτοκίνητα, μηχανές,εμπορέυματακτλ)
  • Κατασκευή ράμπας στα δύσκολα σημεία προσβασιμότητας με σωστή κλίση σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.
  • Τοποθέτηση ηχητικών σημάνσεων στους φωτεινούς σηματοδότες που βοηθούν απόλυτα την ασφαλή κίνηση των τυφλών.
  • Περισσότερα παρκινγκ στάθμευσης των αναπηρικών αυτοκινήτων χωρίς εμπόδια και δυσκολίες και έλεγχος για τη μη στάθμευση  μη αναπηρικών οχημάτων.
  • Απόλυτη προσβασιμότητα στα δημόσια κτίρια και υπηρεσίες όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των ατόμων αυτών.
  • Απόλυτη προσβασιμότητα στα σχολεία της ειδικής εκπαίδευσης εσωτερικά και εξωτερικά και παρεμβάσεις σε ότι  αφορά την κινητικότητα και τη προσαρμογή των μαθητών.
  • Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο κέντρο και στους γύρω δρόμους του κέντρου ακόμη και στους πεζόδρομους πολλές φορές δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην κίνηση των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση κλείνοντας τα πεζοδρόμια και πολλές φορές και τις εισόδους των δρόμων.

 

Η καλή προσβασιμότητα των δρόμων δίνει στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα  της κίνησης, της κοινωνικοποίησης και της συμμετοχής.

 

Η καλή προσβασιμότητα της πόλης είναι απόδειξη ευαισθησίας ευθύνης και πολιτισμού.

Με αγωνιστικότητα

 

 

                                               ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.

 

Η Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν.Γραμματέας

Ελένη Αλατά                                         Γιάννης Αμβρoσιάδης