Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, βάση μιας νέας αφετηρίας

Την Πέμπτη, 9 Οκτ 2014, στις 20.00, στο κτίριο Σήλογλου (Όλβιο Ξάνθης) το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος-ΑΚΚΕΛ, οργανώνει συνάντηση-συζήτηση με θέμα: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, με αυτάρκεια & βιωσιμότητα.

Την Πέμπτη, 9 Οκτ 2014, στις 20.00, στο κτίριο Σήλογλου (Όλβιο Ξάνθης) το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος-ΑΚΚΕΛ, οργανώνει συνάντηση-συζήτηση με θέμα: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, με αυτάρκεια & βιωσιμότητα.

Οι συνεχείς και εντεινόμενες δυσμενείς εξελίξεις στον αγροτικό κόσμο, φαίνεται ότι δεν έχουν «οροφή» και θα μπορούσε κάποιος να σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για μια ακόμα συνωμοσιολογία, αν δεν πρόκειται για απίθανες συμπτώσεις και έλλειψη προετοιμασίας, που καταλήγουν όλες εις βάρος των αγροτών (γεωργοί κτηνοτρόφοι, αλιείς, δασοκόμοι).

Από την «εσωτερική» ματιά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι, παρά την βίαιη προσπάθεια επιβολής των «μη-κανόνων» της οικονομίας της αγοράς, στοιχεία της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας διακρίνονται στον αγροτικό χώρο, όπως η αυτοβοήθεια, η αυτοευθύνη, η δημοκρατία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, αλλά και οι ηθικές αξίες της εντιμότητας,        της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους.

Αν η Τοπική Ανάπτυξη είναι η ευημερία των κατοίκων της περιοχής, τότε αυτή επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την δημιουργία δομών στην τοπική κοινωνία, με βάση την Εθελοντική & ανοικτή συμμετοχή, τον Δημοκρατικό έλεγχο, την Οικονομική συμμετοχή, την Αυτονομία & ανεξαρτησία, την Εκπαίδευση, κατάρτιση & πληροφόρηση, την Συνεργασία μεταξύ των δομών και το έντονο Κοινοτικό ενδιαφέρον.

Οι Τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου, από τόποι καθαρά και μόνο παραγωγής, έχουν πλέον αποκτήσει και χαρακτηριστικά καταναλωτικά, και επομένως αντί να συντηρείται η γνωστή Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα, μπορεί να λειτουργήσει Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα, προσφέροντας τοπική αυτάρκεια. Επισημαίνεται ότι όπως το ΥπΑΑΤ καταγράφει η Εφοδιαστική Αλυσίδα κοστίζει 5 έως 8 φορές την τιμή παραγωγού, δηλαδή 400-700% επί πλέον στις τιμές που εισπράττει ο παραγωγός.

Εάν μπορεί να οργανωθεί Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα, τότε αυτή η υπεραξία 400-700% παραμένει στον τόπο και δημιουργεί συνθήκες ενδογενούς τροφοδότησης της Τοπικής Ανάπτυξης. Με απλά λόγια τα χρήματα παραμένουν στον τόπο, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών (που είναι και παραγωγοί) αυξάνεται (πολλαπλασιάζεται) και η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει από τοπικούς πόρους και τοπικές αποφάσεις.

Η συνάντηση, ανταλλαγή εμπειριών, συναντίληψη και λήψη αποφάσεων για τοπική δράση, των παραγωγών (πραγματικού πλούτου, όπως είναι οι αγρότες) με τους καταναλωτές με στόχο την Τοπική Ανάπτυξη, μπορεί να γίνει πραγματικότητα και να μπορεί να αποτελέσει την βάση μιας νέας αφετηρίας για τον αυτόνομο σχεδιασμό της ευημερίας των ανθρώπων μιας περιοχής.

Τον τελευταίο καιρό το ΑΚΚΕΛ προκάλεσε ή συμμετείχε σε συζητήσεις με στόχο την Τοπική Ανάπτυξη, όπως έγινε στην Ορεστιάδα (11/9/2014), στις Φέρρες (12/9/2014), στην Κομοτηνή (25/9/2014), στο Αγρίνιο (30/9/2014), στην Κατερίνη (2/10/2014), στην Αρέθουσα (6/10/2014) και τώρα στην Ξάνθη, Όλβιο, 9/10/2014,στις 20.00, στο κτίριο Σήλογλου.

Πληρ: Σάκης Λουκμακιάς-6974813465 & Βάκης Τσιομπανίδης-6973474235

Σχετικά Άρθρα

Back to top button