Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

 ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2014 έως 28-2-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 τουνΝ. 3852/2010

Σήμερα και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

 ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2014 έως 28-2-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 τουνΝ. 3852/2010

 ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή επιβολής τελών καθαριότητας, έτους 2015 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

 ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Ξάνθης, έτους 2015 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

 ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2015 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

 ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων δημοτικών κοιμητηρίων, έτους 2015 (Εισηγητής: Κων/νος Κηπουρός)

 ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων, έτους 2015 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

 ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης, έτους 2015 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

 ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για την αλλαγή ή μη της ζώνης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

 ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, έτους 2015 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

 ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης επιβολής τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου)

 ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης επιβολής τέλους αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου)

 ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης επιβολής δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου)

 ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης επιβολής δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου)

 ΘΕΜΑ 14ο : Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης του καταστήματος αρ. 12 Δημοτικής Αγοράς (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

 ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μπέη)

 ΘΕΜΑ 16ο : Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

 ΘΕΜΑ 17ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών στις 18-9-2014 (Εισηγητής: Λάμπρου Ιωάννης)

 ΘΕΜΑ 18ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 8 Οκτωβρίου 2014 (Εισηγήτρια: Έλενα Χατζηλιάδου)

 ΘΕΜΑ 19ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 3 Δεκεμβρίου 2014 (Εισηγήτρια: Έλενα Χατζηλιάδου)

 ΘΕΜΑ 20ο : Μερική ανάκληση δέσμευσης υποχρέωσης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

 ΘΕΜΑ 21ο : Μερική ανάκληση δέσμευσης υποχρέωσης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

 ΘΕΜΑ 22ο : Προτάσεις δέσμευσης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

 ΘΕΜΑ 23ο : Προτάσεις δέσμευσης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

 ΘΕΜΑ 24Ο : Απόδοση Παγίας Προκαταβολής (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

 ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Βασιλική Τσιπούρη)

Σχετικά Άρθρα

Back to top button