Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα γίνει στις   26 – 9- 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα γίνει στις   26 – 9- 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

1          Λήψη απόφασης για την κάλυψη όλων των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ψηφιακό σήμα τηλεόρασης από την εταιρία DIGEA A.E.Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης

2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας υποβολής προτάσεων για την αναχαίτιση της φυγής των επιχειρήσεων της Α.Μ.-Θ. προς γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία κ.τ.λ.) και την επιδίωξη επιστροφής τους.Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης

3. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων οι οποίοι θα υπογράφουν τις Επιταγές, Εντολές Μεταφοράς που θα εκδίδονται από όλους τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Εντολών Πληρωμών Τρίτων που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, των Εντολών Εκτέλεσης Αρχείου Μεταφορών Πίστωσης καθώς και Μεταφορές Πίστωσης/ Εμβάσματα σε πίστωση λογαριασμών δικαιούχων που τηρούν λογαριασμό σε  Τράπεζες του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού σε Ευρώ ή Άλλο ΝόμισμαΕισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ κ. Τρύφων Εξάρχου

4. Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2734/1999Εισηγητής: η υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Χρυσούλα Βουτσά.

5. Γνωμοδότηση για α) χαρακτηρισμό νέας οδού παράκαμψης Δράμας και β) αποχαρακτηρισμός τμήματος ΕΟ12Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγ/κων Έργων Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Κωτούλας.

6          Ορισμός αιρετού εκπροσώπου για την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994.Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής  Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Γκαράνης  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ