Οι μητροπόλεις των “Νέων Χωρών” αποτελούν “αναπόσπαστο τμήμα της πνευματικής και κανονικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως” επεσήμανε σε δηλώσεις του, στην Ξάνθη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη επίσκεψή του στις τέσσερις μητροπόλεις, στους τρεις νομούς της Θράκης.

 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε θερμά τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, τους μητροπολίτες, τους τοπικούς άρχοντες και τον κόσμο “δι’ ό,τι μας εχάρισαν πλουσιοπαρόχως” κατά την παραμονή του στην Θράκη και πρόσθεσε:

Οι μητροπόλεις των “Νέων Χωρών” αποτελούν “αναπόσπαστο τμήμα της πνευματικής και κανονικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως” επεσήμανε σε δηλώσεις του, στην Ξάνθη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη επίσκεψή του στις τέσσερις μητροπόλεις, στους τρεις νομούς της Θράκης.

 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε θερμά τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, τους μητροπολίτες, τους τοπικούς άρχοντες και τον κόσμο “δι’ ό,τι μας εχάρισαν πλουσιοπαρόχως” κατά την παραμονή του στην Θράκη και πρόσθεσε:

“Μας ηρώτησε κάποιος, κατά τρόπον προκλητικόν προ τινών ετών: Παναγιώτατε, έχετε την Διασποράν. Διατί θέλετε και τας Νέας Χώρας; Και απηντήσαμε αμέσως και ευθέως: Διότι μας Ανήκουν. Ανήκουν εις την Μητέρα σας μαρτυρικήν Εκκλησίαν, η οποία έδωσε το αίμα της δι αυτάς, δια να μείνουν επαρχίαι Ελληνικαί, τας επροστάτευσε κατά τον Μακεδονικό Αγώνα και πάντοτε, διαρχονικώς. Αποτελούν αναπόσπαστον τμήμα της πνευματικής και κανονικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Η σχέσις μας δεν είναι ποσώς εθιμοτυπική είναι πολλώ μάλλον ευχαριστιακή, λειτουργική”.

 Ο κ. Βαρθολομαίος υπενθύμισε ότι οι μητροπολίτες των Νέων Χωρών είναι ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ συμμετέχουν στη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδας, την οποία οι μητροπόλεις τους συναποτελούν, μαζί με εκείνες της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας, “συμφώνως καί προς τον Καταστατικόν της Χάρτην” και τους προέτρεψε και τους παρακάλεσε να “έχωσι πλήρη συνείδησιν του γεγονότος ότι ανήκουν δικαιωματικώς εις την Ιεραρχίαν της πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως”, γεγονός το οποίο, όπως είπε, αποτελεί για αυτούς “υψίστην τιμήν και τουτ’ αυτό προνόμιον, το οποίον πολλοί θα εζήλευον”.

 “Ο Θεός θα εξαλείψει τα δάκρυά μας αν επιστρέψουμε σε Αυτόν”, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης “Από της άλλης πλευράς, εις ουδένα επιτρέπομεν να αμφισβητήση τα από αιώνων απαράγραπτα δικαιώματα του Οικουμενικού Θρόνου επί των περί ων πρόκειται Μητροπόλεων, αι οποίαι αποτελούν την ενδοχώραν αυτού, ιδιαιτέρως μετά την απογύμνωσίν του από τας επαρχίας του εν ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία (πάντως, ουχί εξ υπαιτιότητος της Μητρός Εκκλησίας)” υπογράμμισε ο κ. Βαρθολομαίος και πρόσθεσε:

“Προς ουδένα αντιδικούμεν. Αλλά και δεν πρόκειται να απεμπολήσωμεν ποτέ τα δικαιώματα της Μητρός Εκκλησίας επί των Ιερών αύτης Μητροπόλεων εδώ εις την αγιοτόκον Θράκην, την αναμφισβητήτως Ελληνικήν και αιματοβαμμένηςν Μακεδονίαν, τη υψηλόφρονα Ήπειρον και τας ερατεινάς νήσους του Αρχιπελάγους, διότι το αντίθετον θα ήτο προδοσία της ιστορίας της πίστεως και του Γένους”.

Σεβασμός

 στην Εκκλησία

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε όλους να σεβαστούν την “Μητέρα μας Εκκλησία” που αγωνίζεται, προσφέρει και συμβάλλει στην ενότητα της Ορθοδοξίας και στο διάλογο συμφιλιώσεως και συνεργασίας με τους μη Ορθοδόξους, “δια την ειρήνην του κόσμου και την δόξαν του Θεού” και να ενισχύσουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η αποστολή του οποίου “συνάδει προς την οικουμενικότητα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας”.

Μιλώντας νωρίτερα σε μαθητές ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στη δική του παιδική και μαθητική ηλικία στην Ίμβρο και στις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, χαρακτηρίζοντας “αδικία” για τη ρωμιοσύνη, το κλείσιμό της. Συμβουλεύοντας τους μαθητές και μιλώντας τους για τις αξίες της ζωής τους είπε: “Ντροπή δεν είναι να είσαι φτωχός, αλλά να είσαι ανέντιμος και ψεύτης, να είσαι ανυπόληπτος”.