Απαντώντας στα δημοσιεύματα που προκάλεσε η από 01-09-2014 επιστολή Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Ξάνθης, θεωρούμε όψιμο το ενδιαφέρον της Ένωσης, απαράδεκτη και άστοχη την επίθεσή της προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου αναφορικά με τα εξέταστρα των πέντε (5) ευρώ και δεν κατανοούμε τη χρονική στιγμή που συμβαίνει και τις πιθανές σκοπιμότητες.

Απαντώντας στα δημοσιεύματα που προκάλεσε η από 01-09-2014 επιστολή Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Ξάνθης, θεωρούμε όψιμο το ενδιαφέρον της Ένωσης, απαράδεκτη και άστοχη την επίθεσή της προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου αναφορικά με τα εξέταστρα των πέντε (5) ευρώ και δεν κατανοούμε τη χρονική στιγμή που συμβαίνει και τις πιθανές σκοπιμότητες.

            Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται από το 2010 χωρίς προβλήματα, ενώ από την υποχρέωση καταβολής του εξέταστρου έχουν εξαιρεθεί όλες οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι άποροι, οι ανασφάλιστοι, οι χρονίως πάσχοντες, οι προσερχόμενοι στο Τμήμα Επειγόντων ασθενείς κ.ά.

            Το Νοσοκομείο ουδέποτε «απείλησε»  τους ιατρούς για την τήρηση της διαδικασίας είσπραξης του εξέταστρου, απλώς «παρακλήθηκαν να επιδείξουν ευαισθησία και συνδρομή στην εφαρμογή του μέτρου» για την ισότιμη καταβολή του ποσού από όσους έχουν την εκ του νόμου υποχρέωση να το καταβάλουν, χωρίς εξαιρέσεις. Πέραν αυτού έχουμε ιδία άποψη ότι η πλειονότητα των ιατρών του Νοσοκομείου υποστηρίζει το ισχύον μέτρο της είσπραξης του εξέταστρου των πέντε (5) ευρώ, καθώς αποτελεί έσοδο του Νοσοκομείου μέσω του οποίου μεταξύ άλλων καταβάλλονται και τυχόν πρόσθετες αμοιβές των γιατρών για εφημερίες.

Ο υπερτονισμός των φράσεων «απειλή» και «ποινικοποίηση της ιατρικής πράξης» στην εν λόγω επιστολή της Ένωσης θεωρούμε ότι χρησιμοποιείται καταχρηστικά και  αναίτια. Τέλος, θα χαρακτηρίζαμε προσχηματικό και υποκριτικό το ενδιαφέρον της Ένωσης για το ζήτημα του αντιτίμου των πέντε (5) ευρώ,  καθόσον ουδέποτε η Διοίκηση ζήτησε να παρέμβει στο καθ’ ύλην έργο των ιατρών αρκεί αυτό να ασκείται στο πλαίσιο του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

            Σεβόμαστε το παρεχόμενο ιατρικό έργο από τους ιατρούς του Νοσοκομείου, πλην όμως είναι αυτονόητος ο σεβασμός όλων μας στους Νόμους της Πολιτείας.

 

                                                                                        Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

 

                                                                                             ΠΑΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ